Nieuws - Enthousiasme bij eerste repetitie Iepenloftspul

De eerste leesrepetitie van Iepenloftspul OntwijkAfgelopen maandag 23 februari was de eerste leesrepetitie van het toneelstuk “De nacht fan de stroffelstiennen” van Henk de Haan uit Jubbega bij Sietske Kanmminga in de ‘winkel’. In mei gaat men het landgoed op om te oefenen voor de openluchtproductie Iepenloft Ontwijk op 9,10,11 en 12 september. Vier dames en een groot aantal heren hebben een rol gekregen van regisseur Tineke Nicolai.

De spelers

De namen zijn : Ingrid de Vries, Aukje van der Weij, Anna Hofstra, Marianne Lindeboom, Berthold Klooster, Guido Reinders, Goos de Jong, Piet Kromkamp, Jan Nuwolt, Lammert Nuwolt, Johannes van der Heide, Rudi Wijbenga, Wiebe de Jong, Johan de Jong, Koert Donker, René Dam en Jan Reinders. Tineke is nog op zoek naar één jongere toneelspeler. Maar dat komt vast wel goed. Het enthousiasme in Donkerbroek voor dit initiatief is erg groot.

Medewerking van diverse mensen

Michael Collins zal de liedjes in het stuk bewerken en componeren. Daar is de werkgroep erg mee ingenomen. Als zangers zijn gevraagd Lammert Nuwolt, Linda Delfsma en Wybrich Boerrigter. De horeca/catering is in handen van Pietsje Dijkstra, die dat doet namens de werkgroep en de Sportvereniging Donkerbroek. De SV zal namelijk dat onderdeel voor haar rekening nemen. De familie Zijlstra heeft hun weiland beschikbaar gesteld om een tent neer te zetten. Daar is de werkgroep zeer erkentelijk voor. De buurtbewoners op de Balkweg zijn erg bereidwillig en verlenen al hun medewerking.

Tijdelijke afsluiting Balkweg

Tijdens de voorstelling zal de Balkweg met toestemming van de gemeente tijdelijk worden afgesloten. Het licht- en geluidsplan zal onder leiding van contactpersoon Symen Timmermans en hun docent Patrick Binée worden uitgevoerd door vier studenten van de Friese Poort in Drachten met als opleiding theatertechniek. De tribune met 408 plaatsen is afkomstig van Berne iepenloftspul Easterwierrum en zal ook voor minder validen toegankelijk zijn. Kortom ….. één en al bedrijvigheid in Donkerbroek om tot een spetterend optreden te komen in september. U wordt als bewoners van Donkerbroek goed op de hoogte gehouden.

Werkgroep Iepenloft Ontwijk:

Rene Dam, 491830 / 06-28641688
Anneke Donker, 491950 / 06-25327307
Symen Timmermans, 491280 / 06-48137953
Gerke Friso, 491588 / 06-21908522
Inge Poortvliet, 491806 / 06-44866420
Gerrit Veldkamp, 491760
Jelle Terwal, 491969
Simon Lindeboom, 491699

Geplaatst op: 23 Februari 2009

terug