Nieuws - ‘Water’, thema uitvoering Excelsior

Uitvoering Muziekvereniging ExcelsiorZaterdagavond j.l. gaf de Muziekvereniging Excelsior weer haar jaarlijkse uitvoering. Plaats van handeling: ’t Witte Huis, alhier. Thema van de avond: ‘Water’. Met zo’n thema kun je niet zonder shantykoor. Dus was uitgenodigd en verleende medewerking: het koor "De Compagnonsvaarders" uit Oosterwolde. Ook was het jeugdorkest "Reboelje" uit Donkerbroek van de partij.

Ruim voor de aanvang van het gebeuren was de zaal van ’t Witte Huis al tot de nok gevuld. Ze waren er allemaal weer, de (groot)ouders, schoonouders, echtgenoten/-tes en de kinderen, om het resultaat te horen van al dat oefenen thuis. Excelsior presenteerde een nieuwe presentator. Men had Thomas van Ek, tegen een onbekende gage, weten in te huren voor deze avond. Na een kort welkomstwoord riep hij de muzikanten van Excelsior op diep adem te halen om het eerste nummer van het programma, nl. ‘Hobson’s Choice’ van Andreas L. Schulte, ten gehore te kunnen brengen. Op een teken van de huidige dirigent Durk Braaksma startten allen gelijktijdig en was het muzikale spektakel geopend. In het tweede nummer soleerden Amarinske Kalsbeek en Jinke Drost op trompet in het, door Rienks van der Velde gearrangeerde, overbekende ‘Perhaps love’ van John Denver. Laatstgenoemde, helaas niet aanwezig, kon ‘dik’ tevreden zijn geweest over deze uitvoering. Een welverdiend applaus volgde dan ook toen de laatste klanken waren weggestorven.

Invulling thema ‘Water’

Thema van de avond was : ‘Water’. In het nummer ‘Voyage to the VOC’, van William Vean, wordt dat op vier verschillende manieren vertolkt. Eerst het hijsen der zeilen in de thuishaven, vervolgens het bezoekje, na een lange reis, aan de Rajah van Yogyakarta, maar ook het eervolle zeemansgraf in de woeste baren en dan de terugkeer in de thuishaven. De aanwezigen luisterden/huiverden geboeid naar de vertolking door Excelsior. De laatste bijdrage voor de pauze was Larry Foster’s arrangement van Billy Joel’s ‘Goodnight Saigon’. Een tevreden publiek klapte enthousiast.

Optreden shantykoor

Het orkest kon even uitblazen, want nu was het ‘woord’ aan het shantykoor. Maar liefst zo’n 40 man (waarom geen vrouwen?) + een viermans orkest (wij ontwaarden op o.a. gitaar de in ons dorp bekende bovenmeester van de o.b.s.) stonden opgesteld op het toneel. Het koor, onder de inspirerende leiding van Martin van de Hurk, zong liedjes uit meerdere werelddelen, zoals bv. uit Australië. Een van de succesnummers voor de pauze was het ‘Het Kleine Café Aan De Haven’ van de heer V. Abraham. De zaal zong zo enthousiast mee dat men het tot in het kleine café aan de Vosseheer moet hebben gehoord. Het shantykoor is voor interactieve muziekbeoefening. In het nummer ‘West-Zuid West van Ameland’ (het beroemdste shantylied) moest iedereen in de zaal gaan staan om bij tijd en wijle een aantal gymnastische oefeningen op de muziek te verrichten. Hetgeen, zoals viel waar te nemen, bij de aanwezigen in goede smaak viel.

Huldiging lid

Inmiddels waren twee ‘hennen’ de zaal binnen gekomen. Al kakelend hadden ze het over een lid van Excelsior dat een ‘lintje’ verdiende. Margo Booyink was 25 jaar lid van de vereniging. Een bobo van de bond speldde haar (enige hilariteit vanuit de zaal) het bondsinsigne op de borst.

Na de pauze: o.a. Reboelje

Jeugdorkest ReboeljeHet jeugdorkest Reboelje beleeft drukke tijden. Een week eerder een optreden bij de uitvoering van De Bazuin en nu al weer op de planken in ’t Witte Huis. Ze mochten het programma na de pauze openen. Onder leiding van Inno van den Berg speelden ze enige nummers uit hun repertoire, zoals ‘Au clair de la lune’, ‘Love me tender’ (Elvis Presley) en ‘Hymne of brotherhood’ (volkslied van Europa). De jongelui verkregen het verdiende applaus.

Het shantykoor (weer)

Daarna was het opnieuw de beurt aan het shantykoor. Je bemerkte dat in de pauze de dorstige kelen waren gelaafd met gerstenat. O.a. het ‘Roll Alabama Roll rolde gemakkelijk langs de stembanden. Na nog een aantal nummers werd het lied ‘Last Shanty’ als toepasselijke afsluiting gezongen. Ook nu weer een zeer interactief nummer, waaraan het publiek zich volledig overgaf. Een ovationeel applaus volgde. Maar, kleine bemerking, het shantykoor was de gehele avond zo prominent aanwezig dat men af en toe wel eens even de indruk zou kunnen krijgen dat hoofd- en bijrol tijdens de avond waren verwisseld. Hoe het ook zij, het optreden werd gewaardeerd en toen was het weer de beurt aan Excelsior.

Excelsior (weer)

Achtereenvolgens speelde het orkest het stuk ‘Jouwer’ (van Lieuwe Herre de Jong), gebaseerd op drie Friese volksliedjes. Medewerking werd verleend door (de elf leden van) Reboelje; hun eerste optreden met een groot orkest! Na ‘De Zee’ (ook wel ‘Amsterdam Arena Hymne’ genoemd) van John Ewlant, speelde Excelsior het prachtige lied ‘Leafde’ uit de film ‘Nynke’. Het laatste nummer was Jacob de Haan’s ‘Fox from the North’, melodie van ‘Congratulations’. De aanwezigen konden, vanaf het programmaboekje, de Friese tekst meezingen. Staand applaudisseerde men voor het orkest (en voor zichzelf?). En daarmee was de avond voorbij. Althans bijna. Voorzitter Folkert de Hoop sprak in diverse richtingen woorden van dank uit en overhandigde bloemen. Na een toegift van Excelsior+Reboelje was het dan echt over en uit. Zichtbaar tevreden keerde men terug naar de veilige thuishaven van de eigen woning.

Tekst en foto’s: Anne J. van der Helm

Geplaatst op: 22 Maart 2009

terug