Nieuws - Voorzitter Schievink neemt afscheid

Voorzitter Jitze Schievink levert de voorzittershamer inWoensdag 4 maart j.l. hield uitvaartvereniging “Draagt Elkanders Lasten” haar jaarlijkse ledenvergadering in Pro Rege. Voorzitter Jitze Schievink was verheugd een groeiend aantal leden te kunnen begroeten. Hij opent de vergadering met het voorlezen van een toepasselijk stukje uit “Oud en Nieuw”. De agenda werd vlot afgewerkt en het verloop van het afgelopen jaar werd doorgenomen. De namen van 16 leden die ons afgelopen jaar ontvallen zijn, worden voorgelezen en een ogenblik stilte werd in acht genomen.

Al 20 jaar werkzaam in verschillende functies

Mevrouw Roelfke Schievink in de bloemenOok afgelopen jaar is weer gebleken dat onze vereniging een goede functie in het dorpsleven vervult. Bij het punt “Bestuursverkiezing” was onze voorzitter, Jitze Schievink, periodiek aftredend en om gezondheidsredenen niet herkiesbaar. Bij monde van bestuurslid Auke v.d.Wal werd uitgebreid stilgestaan bij de lange
bestuursperiode van onze scheidende voorzitter. Jitze was de vereniging in verschillende functie’s 20 jaar lang, zeer toegewijd en heeft dan ook zeer veel kennis over het reilen en zeilen van de vereniging opgebouwd. We zullen in hem een bekwaam bestuurslid missen. Als aandenken wordt hem een mooie pen met inscriptie aangeboden en zijn vrouw Roefke die voor deze gelegenheid speciaal was uitgenodigd,krijgt een mooie bos bloemen aangeboden..

Vacature

We zijn er na herhaalde pogingen nog niet in geslaagd om een nieuw bestuurslid te vinden vandaar dat er nu een vacature is ontstaan. Zouden er leden zijn met interesse ,om iets voor onze vereniging, die een belangrijke functie in ons dorpsleven vervult te kunnen betekenen, dan kunnen die zich melden bij het bestuur. Tijdens de rondvraag komen nog een aantal vragen naar voren die door de voorzitter uitgelegd worden.

Ook onze bode mevr. Margrietha v. Beest is deze avond als gast aanwezig.

In zijn afsluiting dankt de voorzitter allen voor zijn/haar inbreng, als afscheid zegt hij dankbaar te zijn voor het vertrouwen wat hij 20 jaar lang gekregen heeft om dit mooie werk te kunnen doen. Een goed geregelde uitvaart is altijd belangrijk. Het kan veel troost bieden aan de nabestaanden en daar doen we het voor.

Onder het genot van een drankje werd er nog even gezellig nagepraat.

Geplaatst op: 06 Maart 2009

terug