Nieuws - Natuurwerkdag Ontwijk voor vlinders en vogels

Enthousiaste vrijwilligers aan het werkOnder een heerlijk voorjaars-zonnetje organiseerde Vogelwacht Donkerbroek al weer voor de vierde keer een natuurwerkdag. Een kleine twintig vrijwilligers hebben weer een flink stuk bos ontdaan van zaailingen. Ook laaghangende takken werden gesnoeid. Zo doende werd er een vliegroute gecreeërd voor laagvliegende vlinders en vogels.

Een doorgang maken voor het Heideblauwtje

Staatsbosbeheer en Stichting Nij Behâld hadden het Heideblauwtje, een kwetsbare vlindersoort, gesignaleerd op twee plaatsen in het bos Ontwijk. Het Heideblauwtje komt door vermesting, verdroging en vergrassing van de heide steeds minder voor in Nederland (zie ook Wikipedia). De vrijwilligers hebben nu een doorgang gemaakt tussen de twee heidevelden. Laaghangende takken werden weggesnoeid en jonge zaailingen ook. Bovendien werd het hele stuk bos opgeruimd. De takken worden in bossen gelegd, waarmee de route wordt gemarkeerd waarlangs de vlinders en vogels van het ene naar het andere terrein kunnen komen. Zulke doorgangen trekken ook weer andere vogels en insecten aan. Ook ontstaan zo prachtige doorkijkjes in het bos, dat steeds meer bezoekers trekt uit de wijde omgeving.

Lokatie Iepenloftspul ook opgeruimd

Even pauze in het voorjaarszonnetjeVooraf was een ander deel van het bos nog even opgeruimd. Vlakbij de ingang aan de Balkweg, ongeveer 200 meter het bos in vindt namelijk in september het Iepenloftspul plaats. De prachtige locatie bij het meertje ligt er inmiddels weer mooi bij. Halverwege de ochtend werd er even ruimte gemaakt voor een pauze met koffie en frisdrank. Het plan voor het tweede deel van de ochtend werd doorgesproken, en men ging weer los. Het was weer een drukte van belang. Ook de kinderen deden volop mee. "Nog een paar uurtjes hard doorwerken", wisten de enthousiaste vrijwilligers, "want dan wacht de snert met roggebrood".

Zie ook het fotoboek voor een impressie.

Geplaatst op: 07 Maart 2009

terug