Nieuws - Gemeente kiest voor vierbaans Oost-aqua N381

De situatie bij een vierbaans aquaductDe gemeente Ooststellingwerf kiest voor de Oostelijke variant van de N381. Men wil dat er een vierbaans aquaduct wordt aangelegd onder de Opsterlânske Kompanjonsfeart door. Die keuze heeft nogal wat consequenties. Zo verdwijnt dan niet alleen de koetsierswoning aan het einde van de Fruitier de Talmaweg, maar moet ook de voormalige Rabobank, een gemeentelijk monument, eraan geloven. Ook Expeditiebedrijf Thom Mulder zal dan moeten wijken voor de enorme constructie die daar ontstaat. De extra baan is op de afbeelding erbij "gefotoshopt" om een idee te krijgen van de omvang van een dergelijke oplossing.

Even het geheugen opfrissen

Nadat de Milieu Effect Rapportage (MER) voor het deel Donkerbroek-Oosterwolde werd afgesloten waren er nog drie kansrijke varianten over: de W1, de Oost-aqua en de B-beperkt met een deel 80 km bij Ontwijk. De laatste werd benoemd als Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA), maar er werd geen voorkeurstracé vastgesteld. De Provincie wilde alle drie varianten nog toetsen aan aanvullende criteria: namelijk de gebiedskansen, de toekomstbestendigheid (mogelijkheid voor vierbaans) en de kostprijs in relatie tot de meerwaarde van de oplossing.

Nu het uur u nadert lijkt het erop dat de Provincie nog maar kijkt naar twee opties, die beide (op termijn) mogelijk vierbaans zouden kunnen worden uitgevoerd: de W1-variant en de Oostelijke variant met aquaduct. De gemeente Ooststellingwerf kiest nu voor de meest brede (vierbaans) oplossing en ook nog vlak langs Donkerbroek in de vorm van een aquaduct.

Verkeerslawaai en overlast bij aanleg

Bij de Oost-aqua duikt de weg ter hoogte van de sportkantine langzaam de grond in. De tunnel begint ter hoogte van de koetsierswoning. Op ca. 150 meter vanaf de woningen aan de Nijhof komt het verkeer weer uit de tunnelbak. Volgens het projectbureau N381 kost het bouwen van een dergelijke constructie zomaar 2,5 jaar. Zolang zal het dagelijkse verkeer via kunstgrepen langs de bouwput moeten worden geloodst. Kiezen voor Oost-aqua betekent dus meer dan 2 jaar lang heel veel sluipverkeer door de dorpskern van Donkerbroek.

Dorp komt op slot aan de westkant

Volgens wethouder van Weperen zijn de gebiedskansen van deze variant vergelijkbaar met die bij de W1, maar dat is niet zo want de gemeente zet hiermee de hele westkant van Donkerbroek op slot. Naar het sportveld of landgoed Ontwijk is nog steeds een lange weg: aan het einde van de Fruitier de Talmaweg via over de overkapping van het aquaduct of omrijden via 't West, de Balkweg en de B-weg naast de nieuwe snelweg. Het vrachtverkeer vanaf het bedrijventerrein kan net als nu, alleen door het dorp naar de snelweg.

Duur en geen meerwaarde

Een enkelbaans aquaduct kost ca. 50 miljoen, een dubbelbaans zal dus nog duurder uitvallen. Onrealistisch, want de Provincie zal nooit zoveel geld investeren in een oplossing die voor Donkerbroek geen meerwaarde biedt ten opzicht van de huidige situatie. Ook is deze oplossing in tegenspraak met de structuurvisie 2010-2030 voor Donkerbroek, waarin volgens dezelfde gemeente "Donkerbroek weer het dorp aan de Opsterlânske Kompanjonsfeart moet worden in plaats van het dorp aan de N381". Een passantenhaven aan de zuidkant is niet logisch met in de buurt zoveel verkeerslawaai. Andere vormen van gebiedsontwikkeling zijn nauwelijks mogelijk. Ook Dorpsbelang beraadt zich komende week over een reactie.

Donkerbroek komt in actie!

Inmiddels beseffen steeds meer inwoners van Donkerbroek dat het tijd wordt voor actie. Er is nu een historische kans om landgoed Ontwijk en het sportcomplex weer bij het dorp te krijgen. Maar dan moet Donkerbroek nu massaal kiezen voor de W1-variant! Een aantal dorpsgenoten hebben inmiddels gereageerd op de plannen van de gemeente. Er is een reactie gestuurd naar alle media, alle raadsleden, het college van B&W en de Provincie. Zij pleiten voor de uitvoering van de W1-variant, omdat dat tracé als enige optimale gebiedskansen biedt, toekomstbestendigheid is en een redelijk prijskaartje heeft. Houdt dus de kranten in de gaten. In de loop van volgende week komen de verontruste inwoners met een eigen plan op basis van de W1-variant en hopen daarmee alsnog de politiek in Oosterwolde maar vooral in het Provinciehuis te overtuigen van hun gelijk. Wordt vervolgd.

Redactioneel stuk door: Durk Poortinga

Bronnen:

Geplaatst op: 27 Maart 2009

terug