Nieuws - Dorpsbelang en actiecomit├ęs N381

Het opwaarderen van de N381 is een langdurig proces en tijdens dit proces zijn er diverse tracé-varianten ontstaan. Dorpsbelang Donkerbroek maakt geen keuze voor een bepaald tracé. Reden hiervoor is dat Dorpsbelang Donkerbroek een vereniging is die zich ten doel stelt: Het behartigen van belangen van haar ingezetenen, in de ruimste zin. Elk tracé oftewel elke variant heeft voor- en tegenstanders. Dorpsbelang kijkt meer naar het algemene belang en de dorpsvisie (inclusief aanvulling 2009) zal daarbij richtinggevend zijn.

Neutraal

In en rond Donkerbroek zijn er meerdere actiegroepen bezig met het verzamelen van argumenten en standpunten, hetgeen hoort bij democratie en procedures. Het bestuur van Dorpsbelang heeft behoefte om te reageren op het geschrevene van de nieuwe actiegroep “W1 met haak om Donkerbroek”. Zowel op de website van Donkerbroek als in de verspreide “nieuwsbrief” in een deel van het dorp wordt Dorpsbelang genoemd en dit zou de suggestie kunnen wekken dat er overleg en afstemming met Dorpsbelang heeft plaatsgevonden. Dit is niet het geval en het mag duidelijk zijn dat Dorpsbelang Donkerbroek geen enkele actiegroep steunt in haar of zijn acties. Zoals reeds eerder aangegeven Dorpsbelang Donkerbroek is en blijft neutraal en geeft geen voorkeur aan een tracé.

Namens Dorpsbelang Donkerbroek

Geplaatst op: 02 April 2009

terug