Nieuws - Gemeente blijft bij standpunt 4-baans Oost-aqua

De gemeenteraad heeft gisteravond in meerderheid besloten bij de Provincie een advies neer te leggen voor de Oost-aqua. De weg moet dan wel vierbaans worden. Daarmee gaat de politiek voorbij aan de mening van het grootste deel van de inwoners van Donkerbroek. Het is echter geen eensluidend advies: Ooststellingwerfs Belang en Groen Links waren tegen.

Uitslag enquête in Donkerbroek

Vooraf aan de vergadering waren er een tiental insprekers. De actiegroep "W1 met haak om Donkerbroek" maakte tijdens het spreekrecht de uitslag bekend van de gehouden enquête. In de bebouwde kom van Donkerbroek en de directe omgeving (Vaart Oost- en Westzijde, Herenweg-oost, Kloosterweg en de Pegge) werden door 14 vrijwilligers in totaal 520 adressen bezocht. Daarvan hebben 403 adressen gestemd (77,7%). Daarvan waren er 308 stemmen voor de W1 (76,4%), 39 stemmen voor de Oost-aqua (9,7%) en 56 stemmen hadden geen mening (13,9%). De actiegroep kreeg het verwijt dat het westelijk buitengebied buiten de enquête was gehouden. Maar gezien het aantal insprekers uit die omgeving was hun mening wel duidelijk. Klik HIER voor een radiofragment van Omrop Fryslân, en HIER voor een televisiefragment.

Minachting van de kiezer

Alleen Ooststellingwerfs Belang had oog voor de mening van de meerderheid van de inwoners van Donkerbroek en
koos voor de W1. Een dieptepunt in de discussie was de bewering van de VVD dat de enquête in Donkerbroek
vergeleken kon worden met de poll op de site van de Nieuwe Ooststellingwerver. Dat is pure minachting van al de
inwoners van Donkerbroek, die hun stem hebben uitgebracht en ondertekend.

De provincie beslist

Het is echter niet de gemeente, die straks beslist over waar de weg komt, maar de Provincie. De actiegroep hoopt dat de Provincie bij hun beslissing wel oog heeft voor de mening van de inwoners ten oosten van landgoed Ontwijk en de sportvelden. De bewoners van het westelijk gebied waren uiteraard opgelucht en blij met het standpunt van de gemeente.

Geplaatst op: 08 April 2009

terug