Nieuws - Donkerbroek in spanning over voorkeur GS N381

Dinsdag 21 april voorlopig voorkeursbesluit N381Morgen, dinsdag 21 april, komen Gedeputeerde Staten met een voorkeursbesluit over de tracékeuze van de N381. Na de laatste Milieu Effect Rapportage (MER) bleven er nog drie kansrijke tracés over: het bestaande tracé met 80 km bij Ontwijk (B-beperkt), de Oost-aqua en de W1-variant. De Provincie wil in juni het definitieve besluit nemen.

Verschillende keuzes uitgesproken

Volgens de laatste nieuwsbrief van het projectbureau N381 sprak een meerderheid van het Provinsjale Kommisje Kritebelied (PKKB) als belangrijk adviseur voor de MER zich op 22 januari j.l. in meerderheid uit voor de W1-variant. De gemeente Ooststellingwerf koos enkele weken geleden voor een (vierbaans) Oost-aqua. Uit een enquête door een actiegroep in de bebouwde kom van Donkerbroek is gebleken dat er in het dorp een meerderheid bestaat voor het meest westelijke tracé (W1). Het lijkt dus nog te gaan tussen de Oost-aqua en de W1, maar het is uiteindelijk de Provincie, die op 24 juni 2009 definitief beslist waar de nieuwe N381 komt en of er enkelbaans of dubbelbaans wordt aangelegd. Tot dan blijft het spannend voor alle inwoners van Donkerbroek en speciaal voor de aanwonenden van de te kiezen tracé-varianten.

Geplaatst op: 20 April 2009

terug