Nieuws - Verslag Open lesdag Seniorengym 55+

Open lesdag seniorengym 55 plusDonderdag j.l., om 09.00 uur, stonden ze in het gelid voor hun wekelijkse gymuurtje. We hebben het over leden van de Seniorengym 55+ (bij volle sterkte 17 personen). Heel Donkerbroek, althans de 55+’ers, was uitgenodigd om te kijken en om eventueel mee te doen. De publieke tribune was echter (nog) leeg. Uw verslaggever zat er wat eenzaam bij. Maar dat zou veranderen.

Eerste optreden

Nu al weer enige tijd werkt een groepje 55+’ers op donderdagmorgen in de gymzaal ‘hard’ aan hun lichamelijke conditie. Dit onder de strakke, maar zeer inspirerende leiding van Joukje Walsma. Aangepast aan de mogelijkheden van de deelneemsters (ja, alleen dames) worden verschillende oefeningen gedaan. Bv. diverse balspelen. Ook staat aangepast ‘snelwandelen’ op het programma. Wel, de dames vertoonden hun ‘kunsten’ en vermaakten zich, zo te zien, prima. Maar ja, de publieke tribune bleef nog steeds leeg, terwijl men nieuwe leden best kan gebruiken.

Tweede optreden

Nadat de dames zich tegen 10.00 uur overgegeven hadden aan een kopje koffie+plak kruidkoek+een babbeltje volgde een tweede demonstratie. Zo waar, twee belangstellenden vertoonden zich in de zaal. Het duurde niet lang of ze deden volop mee. Of ze zich na afloop hebben aangemeld, leeftijd kon geen belemmering zijn, is uw verslaggever niet bekend. Of hij (55+) zich heeft aangemeld blijft (voorlopig) bij de lezer onbekend!

Was de belangstelling dan wel beneden verwachting, de dames hebben zich zeer vermaakt bij de twee optredens. Bovendien lieten ze zekere hoeveelheden calorieën, vet enz. achter in de gymzaal. En dat is maar goed ook want volgende week donderdag, Koninginnedag, is er geen les. Dus: mocht uw belangstelling alsnog gewekt zijn, over twee weken bent u welkom.

Tekst en foto’s: Anne J. van der Helm

Geplaatst op: 24 April 2009

terug