Nieuws - College Gedeputeerde Staten kiest voor W1

Gedeputeerde Adema legt het besluit van GS uitHet college van Gedeputeerde Staten heeft vrijdagavond bij monde van de heer Adema haar besluit over het deel Donkerbroek-Oosterwolde van de N381 kenbaar gemaakt aan de bevolking van Donkerbroek. Volgens Adema het moeilijkste besluit uit zijn politieke loopbaan. Gedeputeerde Staten hebben unaniem gekozen voor de meest westelijke variant, de W1, die met een ruime boog om Donkerbroek loopt.

Voorlopig tweebaans aanleg

Volgens Adema vielen de keuzes over het bestaande tracé (B-beperkt en IKEO) af vanwege de toekomstbestendigheid. Het Oostelijk-aquaduct, de keuze van de Gemeente Ooststellingwerf, viel uiteindelijk af wegens de hoge meerkosten (13 miljoen), die niet in relatie staan tot de meerwaarde die het geeft aan de gebiedskansen voor Donkerbroek en omgeving. De W1 kan goed ingepast worden in het landschap en maakt het mogelijk dat Donkerbroek weer één geheel kan vormen met het sportpark en Ontwijk. Bovendien is de W1 toekomstbestendig. De W1 wordt tweebaans, maar er zal wel extra grond worden aangekocht, zodat in de toekomst toch een smalle variant van een vierbaans aanleg mogelijk is tussen Donkerbroek en Oosterwolde. De extra grond krijgt voorlopig groenbestemming.

Respect voor elkaars mening

Adema roemde het proces wat was ingezet na de tekortkomingen in de eerste MER. Er is goed geluisterd naar alle argumenten vanuit de bevolking en er ligt dan ook, volgens Adema, een zeer weloverwogen besluit. Dat er bij welke keuze dan ook altijd gedupeerden zijn is ook duidelijk. Aan het begin van de avond liepen de emoties hoog op bij de bewoners van het westelijk gebied toen zij als eersten op de hoogte werden gesteld van het besluit. "Maar", aldus Adema, "gaandeweg het proces heb ik gemerkt dat de verschillende partijen respect hebben voor elkaars mening. Ze wensten mij naast veel wijsheid vooral veel sterkte toe bij mijn beslissing." Dat was gisteravond ook te merken in de volle grote zaal van het Witte Huis. Er was een sfeer van opluchting, tevredenheid en ingehouden vreugde, maar geen uitbundige juichstemming uit respect voor de bewoners uit het westelijke gebied.

Besluitvormingstraject

Op 24 juni 2009 beslist Provinciale Staten uiteindelijk definitief over het besluit van GS voor het deel Donkerbroek-Oosterwolde van de N381. Daarvoor, op 10 juni, wordt het besluit behandeld in de Commissie "Loft, Lân en Wetter" en is er nog een mogelijkheid voor inspraak. Gisteravond werd de afspraak gemaakt dat, mochten er (kleine) wijzigingen worden aangebracht aan het besluit door Provinciale Staten op 24 juni, dat er eind juni nogmaals een informatieavond zal worden gepland in het Witte Huis voor een toelichting. In september 2009 wordt uiteindelijk het realisatiebesluit genomen over de gehele N381 van Drachten tot de Drentse grens.

Klik HIER voor de toelichting op het besluit van Gedeputeerde Staten, inclusief de kaart.

Geplaatst op: 25 April 2009

terug