Nieuws - Volgende week valt beslissing over N381

Donkerbroek was massaal aanwezigGisteravond vond alsnog de commissievergadering Lân, Loft en Wetter plaats in het gemeentehuis van Oosterwolde. Gedeputeerde Staten heeft W1 gekozen als voorkeurstracé, en in deze vergadering was er nog een laatste mogelijkheid om in te spreken, voordat Provinciale Staten op 24 juni a.s. beslist. Donkerbroek was massaal toegestroomd en de zaal puilde dan ook uit, toen de voorzitter om 19.30 uur de vergadering opende.

Geen nieuwe inzichten na marathonzitting

Maar na een marathonzitting tot na middernacht is het nog steeds niet duidelijk welke tracékeuze wordt gemaakt voor de N381. In de overvolle zaal waren er maar liefst 20 insprekers, die nogmaals hun argumenten naar voren brachten. Twee en een half uur inspreken leverde geen verrassende nieuwe argumenten op: 8 insprekers namens het westelijk gebied zijn tegen de W1, 3 insprekers namens de bebouwde kom en het gebied langs de huidige N381 zijn vóór de W1, en tegen de oostelijke varianten en bestaand tracé. Verder kwamen er nog een viertal organisaties aan het woord. Daarvan is de landbouworganisatie tegen W1, de ondernemersorganisaties en Veiligverkeer Nederland hebben een voorkeur voor een vierbaans uitvoering en hebben dus een voorkeur voor het tracé waar dat volgens hen het meest realistisch is: de W1.

Gemeente Ooststellingwerf teleurgesteld

Ook de gemeentelijke politiek liet nog van zich horen. De gemeente Ooststellingwerf (wethouder S. van Weperen) was teleurgesteld dat haar keuze, de Oost-aqua, terzijde was geschoven. Ooststellingwerfs Belang kiest voor een dubbelbaans W1 en steunt de enquête, die in Donkerbroek is gehouden, waaruit blijkt dat er grote draagkracht is voor de W1. De Gemeentelijke Christen Unie worstelt met zichzelf en het feit dat ze eigenlijk beide kampen in Donkerbroek wil tegemoetkomen. De rij werd gesloten door een onbekende inspreker en het bedrijf Holvrieka uit Emmen, dat bij een Oost-aqua uitvoering haar bestaansrecht in gevaar ziet komen doordat dan geen groot transport meer mogelijk is naar het noorden.

Spervuur van vragen

In de eerste termijn van de vergadering van de commissie Lân, Loft en Wetter, kreeg gedeputeerde Adema een spervuur van vragen te beantwoorden. Met name de bekoelde verhouding met de gemeente Ooststellingwerf was onderwerp van gesprek. De gemeente Ooststellingwerf heeft gekozen voor de "charmante" middenweg Oost-aqua, maar dan wel de vierbaans variant, en dacht Adema aan haar zijde te hebben omdat "niet naar de prijs hoefde te worden gekeken". Gedeputeerde Adema bestreed dat het prijskaartje niet belangrijk is, en dat hij dat ook nooit had gezegd. "Natuurlijk is de prijs belangrijk. Er wordt gekeken naar de prijs in relatie tot de meerwaarde van de oplossing voor het gebied, en daarom is een Oost-aqua, die 13 miljoen duurder is te duur". Daarbij verwees de gedeputeerde naar verslagen van inspreekavonden op donkerbroek.nl, waar zijn uitspraken duidelijk staan verwoord.

Geen vierbaans, wel alvast grondaankoop

Verder kwam naar voren dat de aanleg van de W1 enkelbaans wordt uitgevoerd, maar dat wel de grond wordt aangekocht voor een eventuele toekomstige verdubbeling, zodat dan niet opnieuw boerenbedrijven en omwonenden worden gedupeerd. Mocht men later kiezen voor vierbaans dan zal er wel eerst opnieuw een MER-rapportage moeten worden uitgevoerd. Uiteindelijk moest de gedeputeerde in tweede termijn beloven de verhoudingen met het gemeentebestuur van Ooststellingwerf weer te normaliseren. In zijn eindbetoog roemde gedeputeerde Adema de betrokkenheid van de inwoners van Donkerbroek en het respect voor elkaars standpunt. Hij wil na de vakantie direct met de agrariërs uit het W1 gebied om tafel om gezamenlijk tot een goede oplossing te komen voor een herverkaveling.

Maar voordat dat aan de orde is zal eerst Provinciale Staten nog groen licht moeten geven. Alle partijen gaven aan wel een voorkeur te hebben maar er nog niet helemaal uit te zijn. Het wordt in ieder geval volgende week geen hamerstuk. Donkerbroek hoopt dat men gaat beslissen op basis van argumenten en niet op basis van emotie. Iedereen wenste Provinciale Staten alle wijsheid toe in haar beslissing volgende week op 24 juni.

Geplaatst op: 16 Juni 2009

terug