Nieuws - Duizendste Turfroute-boot in Donkerbroek

Sipke Bergsma dirigeert de duizendste boot naar de kantDonkerbroek. Zaterdag 08-08-2009, goed 09.00 uur. Statig glijdt de "Percussion" door de Opsterlandse Compagnonsvaart, richting de hoofdbrug alhier, "geëscorteerd" door twee andere plezierjachten. Aan boord het echtpaar Vermeulen uit Delft, zich niet bewust van wat hen te wachten staat. Onder de open brug varend krijgen ze een teken van Sipke Bergsma (van de Nije Kompanjons, "exploitant" van de Turfroute), om aan te meren. Kort daarna weten ze dat …...

ze de 1000e boot ‘bemannen’ die door Donkerbroek komt. Niet direct dringt dit door tot het echtpaar, maar het is wel zo. Hun boot is de 1000e , sinds de opening van het vaarseizoen 2009 op de Turfroute, die Donkerbroek passeert. En, zoals te doen gebruikelijk, laat Donkerbroek dat niet ongemerkt voorbij gaan.

Aanbieden geschenken

Duizendste boot in 2009 een dag later dan vorig jaarDe escorterende boten leggen ook aan. Wat is nl. het geval? Met drie koppels en drie boten is men op toertocht door Fryslân. Jammer voor de 999e en de 1001e boot, de familie Vermeulen is de gelukkige. Nadat allen aan wal zijn gekomen is het Evert Bosma, voorzitter van Dorpsbelang Donkerbroek, die de watersporters, en in het bijzonder de fam. Vermeulen, hartelijk begroet. Als herinnering aan dit moment biedt hij hen een oranjekoek aan. Na hem bieden Sipke Bergsma, namens de Nije Kompanjons, en Rinze Kootstra, namens de Handelsvereniging Donkerbroek, ook geschenken aan. Het echtpaar lijkt confuus van de aandacht en het aangebodene. Ze beloven de weldaden te zullen delen met de echtparen op de twee andere boten.

Vaargeschiedenis

Brugwachter Nico Bleeker op weg naar de volgende brugHet konvooi van drie schepen had al een hele tocht achter de rug. Door het midden van NL, via Meppel/Assen/Appelscha/Oosterwolde was men enige dagen geleden in Donkerbroek aangekomen, alwaar men zich twee dagen rust gunde om van de mooie omgeving van het dorp te genieten. En dat hebben ze gedaan. Het was de eerste maal dat ze de Turfroute ‘deden’. Op de vraag wat opviel tot nu toe was het antwoord: “De hulpvaardigheid van het bedienend personeel van de Turfroute, zoals brugwachters”. Speciaal werd genoemd de brugwachter alhier, nl. Nico Bleeker uit Groningen. Trouwens, tussen haken, die beste brugwachter fietst per dag zo’n 15-20 maal op-en-neer tussen Donkerbroek en Klein Groningen om (ook) daar behulpzaam te zijn. Hulde! Mag wel eens gezegd worden!

Afscheid

Na ongeveer een kwartiertje ‘gekout’ embarkeerden de drie echtparen en zetten hun reis te water, richting het Westen, voort. Thuis zal zonder twijfel de naam van ons dorp menigmaal vallen.

Een korte fotoimpressie is te zien in het fotoboek.

Tekst en foto’s: Anne J. van der Helm

Geplaatst op: 08 Augustus 2009

terug