Nieuws - Ook Provinciale Staten kiezen voor W1

Provincie kiest voor W1Met een stemverhouding van 25 tegen 16 heeft Provinciale Staten gekozen voor een N381, die met een ruime boog om Donkerbroek door het westelijk gebied loopt (W1). Er was grote spanning tot het allerlaatst. Geen enkele coalitiepartij was unaniem voor, dus werd er besloten tot een hoofdelijke stemming. Uiteindelijk steunde dus een meerderheid het voorstel van GS. Daarmee is een einde gekomen aan een jarenlange discussie over het middendeel van de N381 tussen Donkerbroek en Oosterwolde. De N381 wordt enkelbaans uitgevoerd maar bij de grondaankoop wordt er rekening gehouden met een eventuele sobere dubbelbaans uitvoering in de toekomst.

Houding VVD cruciaal

Even leek het erop dat de beslissing opnieuw zou worden uitgesteld. De VVD wilde via een motie eigenlijk, dat de gedeputeerde eerst met de gemeente Ooststellingwerf om tafel zou gaan om de lucht te klaren, voordat er een beslissing werd genomen. Gedeputeerde Adema had echter vorige week al geprobeerd om nog voor de 24ste een afspraak te maken met de gemeente Ooststellingwerf. Maar wethouder van Weperen gaf aan het gesprek over de vakantie heen te willen tillen, en dan alleen met de volledige Gedeputeerde Staten om tafel te willen. De VVD trok haar motie in, toen Adema zei niks te zien in opnieuw uitstel en hij beloofde na de vakantie met zoveel mogelijk gedeputeerden naar Ooststellingwerf af te reizen. De belofte om direct na de vakantie met de agrariërs in gesprek te gaan en niet te wachten op de installatie van de gebiedscommissie N381 hielp de laatste twijfelaars hun keuze te maken.

Ruimhartige compensatie voor gedupeerden

De uitkomst is een grote teleurstelling voor de inwoners uit het westelijke gebied, maar een reden voor vreugde en
opluchting voor de bebouwde kom van Donkerbroek en de Vaart Oost- en Westzijde. De verbindingen van het dorp met landgoed Ontwijk en de sportvelden kunnen weer worden hersteld. Donkerbroek wordt weer het dorp aan de Opsterlânske Kompanjonsfeart, zoals ook al werd gewenst in de structuurvisie. Gedeputeerde Adema verzekerde Provinciale Staten dat agrariërs en omwonenden ruimhartig zullen worden gecompenseerd voor eventuele schade. Ook de gebiedscommissie N381, die in september 2009 zal worden geïnstalleerd, zal daar op toezien. In september 2009 vindt ook het realisatiebesluit plaats van het gehele tracé van Drachten tot de Drentse grens. Pas in 2013 gaat de schop in de grond, en in 2016 moet uiterlijk de weg zijn aangelegd.

Geplaatst op: 25 Juni 2009

terug