Nieuws - Extra Gouden Gurbe Iepenloftspul Donkerbroek

Vandaag zijn de jaarlijkse Iepenspul prijzen uitgereikt in de stadschouwburg "De Harmonie" in Leeuwarden. Met 35 personen reisde Donkerbroek naar de uitreiking. Alle zes genomineerden mochten eerst in 5 minuten nog even een scene of een lied uit hun iepenloftspul spelen. Donkerbroek was als laatste aan bod. Wybrig, Linda en Jelle, onder muzikale begeleiding van Bert, zongen een medley van de liedjes uit "De nacht van de stroffelstiennen".

Aan het slot wist men de zaal staande de internationale mee te laten zingen. Dat viel erg in de smaak. De jury (acteur Freark Smink, LC-redacteur Pieter de Groot en regisseur Barbara Hempen) beoordeelde de zes Iepenloftspullen in Friesland.

Gouden Gurbe voor de mooiste locatie

Meteen na de korte presentaties werd begonnen met het jury rapport en de eerste uit te reiken Gouden Gurbe. Winnaar van de "Gouden Gurbe 2009" werd Jorwerd met het iepenloftspul "Tuskentiid". Het extra exemplaar, de zesde die mogelijk uitgereikt zou kunnen worden aan een element wat eruit springt was voor Iepenloftspul Donkerbroek vanwege de uitzonderlijk mooie locatie. Geweldig trots nam Tineke deze in ontvangst.

Voor de andere Gouden Gurbe`s en de jurybeoordelingen zie onderstaande links:

Leeuwarder Courant: Gouden Gurbe voor Jorwert, publieksprijs Dronrijp

Leeuwarder Courant: Sjueryrapport Gouden Gurbes 2009

Tekst en foto's: Pietsje Dijkstra

Geplaatst op: 10 Oktober 2009

terug