Nieuws - De Bazuin op de planken in de Lawei

Op zaterdag 7 november jl. was Chr. brassband De Bazuin vertegenwoordigd op het najaarsconcours in Drachten. Dit concours, wat jaarlijks in november wordt gehouden in schouwburg De Lawei wordt georganiseerd door de Christelijke Bond van Muziekverenigingen Friesland (CBMF) en de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen (KNFM). De Bazuin komt uit in de 4e divisie en deed mee als festivaldeelnemer, wat inhoudt dat men wel beoordeeld wordt maar niet kan promoveren dan wel degraderen.

Maandenlang gerepeteerd

Al een aantal maanden waren de leden van De Bazuin onder leiding van dirigent André Klaver uit Kollumerzwaag aan het repeteren voor dit evenement. Met de wekelijkse repetities op maandag, extra (sektie)repetities en een studiedag werd gewerkt een drietal stukken. De Bazuin begon zaterdagmiddag om 15.00 met het gevoelige ‘Lord, thou art questioning’. Dit koraal, gecomponeerd door Trevor Davis komt uit de bundel voor brassband van het Leger des heils. Hierop behaalde De Bazuin 73 punten, wat neerkomt op het rapportcijfer 7,3.

De Bazuin vervolgde haar optreden met ‘Concert Overture - The Prizewinners’ van de bekende componist Philip Sparke. Dit 11 minuten durende muziekstuk, wat thuishoort in de 2e divisie, was een grote uitdaging voor de leden van de Bazuin. Het technisch vrij pittige stuk was in juni al eens ten gehore gebracht in Kollum, wat niet geweldig uitpakte. De afgelopen maanden is er hard gestudeerd voor een merkbaar beter resultaat. Echter in de Lawei was de jury niet overtuigd van de kunsten van de Donkerbroekster brassband en beoordeelde het werk met 75 punten.
Hierna het derde en laatste werk, te noemen: ‘Knoxville 1800’ van James Curnow. Ook hiervoor deelde de jury 75 punten uit.

Vrijdag 18 december Kerstconcert

Gemiddeld behaalde de band 75,25 punten wat neerkomt op een tweede prijs. Een enigszins teleurstellende uitslag was het wel. Veel vooruitgang geboekt maar het niet laten horen op het moment suprême. De Bazuiners laten de moed echter niet zakken en gaan vol enthousiasme aan de slag met het kerstconcert wat eraan zit te komen. Op vrijdag 18 december wordt dit gehouden in de Gereformeerde kerk. En wel met een heus kinderkoor! Bij deze bent u van harte uitgenodigd om dan alvast in de kerststemming te komen. Het begint om 19.30.
Voor meer informatie en foto’s www.debazuindonkerbroek.nl

Geplaatst op: 09 November 2009

terug