Nieuws - De Nachtdravers update

Geachte dorpsgenoten,

Zoals velen van jullie wel hebben vernomen zijn wij de afgelopen 2 weken druk geweest met het ophalen van de enveloppen. We hebben weer veel suggesties en giften ontvangen, wederom onze grote dank hier voor. Zonder uw steun kunnen wij als Nachtdravers natuurlijk niet bestaan.

Bij het ophalen van de enveloppen is ons het één en ander opgevallen. Enkele dorpsbewoners klaagden bij ons dat ze de afgelopen jaar/jaren geen presentje van ons hebben ontvangen omdat ze ouder zijn dan 70 jaar of ziek zijn. Ze wilden ons daarom dit jaar dan ook niet financieel steunen. Onze excuses aan de dorpsgenoten welke dit betreft en we begrijpen hun reactie.

Informatie via buurtverenigingen

Wij vragen elk jaar bij alle buurtverenigingen de betreffende personen op. Hierbij vragen we de voorzitter van elke buurtvereniging c.q. degene die deze lijst samenstelt, kritisch te kijken of al deze personen op de lijst komen. We zullen ons uiterste best doen om dit jaar teleurstellingen te voorkomen.

De eerste actie welke op de agenda staat is het plaatsen van onze kerstboom. Deze komt weer op dezelfde plek te staan als altijd, tegenover het Wittehuis. De datum van plaatsing staat ook alvast dit wordt 28 november a.s. We sluiten deze dag af met de traditionele stamppot avond.

Vanaf november vergaderen wij weer elke week om alle te organiseren activiteiten op tijd af te krijgen.

Dit verslagje komt helaas niet in de dorpskrant van 6 november. In december zal er weer een verslag komen van de Nachtdravers in de dorpskrant Op ‘e Hichte.

Namens de Nachtdravers,

Franke Donker
PR.

Geplaatst op: 04 November 2009

terug