Nieuws - Oproep - informatie over markante dorpsgenoten

Ik ben op zoek naar (oud-)inwoners van Donkerbroek die mij kunnen vertellen over twee, al lang geleden overleden, markante inwoners van ons dorp. Het liefst krijg ik contact met mensen die de twee te noemen personen zelf nog hebben gekend. Maar, kent u mensen die uit eigen ervaring (zouden) kunnen vertellen, ach, geef dan naam enz. door.

  

Het betreft:

  1. Keimpe Veenstra (‘bline Keimpe’) en zijn echtgenote Bontje Snoek.
    Ze hadden eertijds een kruidenierswinkeltje aan de Herenwal. Ik ben er van overtuigd dat er nog heel wat dorpsgenoten zijn die over hem/hen kunnen vertellen, want Keimpe overleed in 1963. Daarom spits ik mijn vraag nader toe. ‘Bline Keimpe’ vervulde meerdere functies, zowel in als buiten ons dorp. Zo was hij organist van de Geref. Kerk, alhier; hij was dirigent van ‘De Bazuin’ en bestuurslid van een Friese organisatie van blinden. Ook gaf hij lezingen over het blind zijn door heel Friesland. Maar, en daar gaat het mij vooral om: hij was ook componist. Op 30 augustus 1948 werd, t.g.v. het 50-jarig regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina, een door hem gecomponeerde Jubileumcantate, onder zijn directie, uitgevoerd in de Geref. Kerk alhier. Zijn er nog onder ons die daarbij aanwezig zijn geweest? ’t Is lang geleden, maar ’t kan! Daarom, was u er bij, of vertelden uw (groot)ouders dat zij aanwezig waren, ach, meld u dan bij mij.
  2. Andries (Johannes) van Gans.
    Een zeer opmerkelijk persoon! Midden 19e eeuw geboren in Donkerbroek en aldaar in maart 1940 overleden t.h.v. de fam. Veenstra aan de Schansdijk, Waskemeer (toen Donkerbroek). Door een ‘bedrijfsongeval’ op jeugdige leeftijd verloor Andries een been. Later verdiende hij de kost als schoenmaker. Toen dat ook niet meer kon zwierf hij met een ‘buikorgeltje’ langs de huizen (tot ver buiten Donkerbroek), zong liedjes in de verwachting een schamele cent te verkrijgen. Van hem is bewaard gebleven een dik schrift met gedichtjes en “schetsen uit mijn leven”. In de eerste decennia van de 20e eeuw verschenen regelmatig (ook anarchistische) gedichten van hem in het regionale weekblad ‘Ooststellingwerver’. Enfin, als de naam u iets zegt, maar liever als u hem wel eens hebt ontmoet, ach, neem dan contact met mij op.

Ik hoop reacties te verkrijgen zodat een nog grotere herinnering (op papier vastgelegd) aan genoemde markante personen bewaard kan blijven. Tel.nr.: 0516 491887, adres: Buursterlaan 6, Donkerbroek, e-mail: annejvanderhelm@hetnet.nl

Waarvoor mijn dank.

Anne J. van der Helm
Beheerder Documentatiecentrum Donkerbroek

Geplaatst op: 27 November 2009

terug