Nieuws - Per duo-sulky naar stadhuis

Met veel creativiteit bedenken bruidsparen steeds weer nieuwe middelen van vervoer om de gang naar het stadhuis niet te voet te hoeven maken. T-Fordje (Alyonne/Arjen Koster), Citroen-Traction Avant, de fiets (Rutger Hauer/Monique vd Ven), Rolls-Royce, motor met zijspan, sjees, calèche, wat treft men al niet aan. Vanmiddag had een bruidspaar uit de Buursterlaan in ons dorp voor een opmerkelijk voertuig gekozen om de gang (nee, niet naar Canossa, maar) naar Oosterwolde te maken, teneinde aldaar in de echt te worden verbonden.

Aardbei

Het was het regionale weekblad niet ontgaan dat Mieke van der Meer en Johan Klooster voornemens waren op de dag van heden hun verbintenis officieel te maken. Nu had de a.s. bruid daartoe ook wel aanleiding gegeven. Enige dagen geleden bezorgde ze, als aardbei verkleed en geëscorteerd door enige vreemd uitgedoste vriendinnen , op ongebruikelijke wijze, nl. per sulky, de post. Dat trok aandacht. Woensdag j.l. konden we daarover lezen in het weekblad.

Gang naar Oosterwolde

Hedenmiddag was dan het moment aangebroken. Van alle huizen in de Buursterlaan wapperde de ‘driekleur’. Goed 14.00 uur stond een paard al te trappelen voor huisnummer 8. Na ingespannen te zijn besteeg het Bruidspaar de zitplaatsen in de sulky achter (we herinneren het ons van het liedje uit ‘Ja Zuster, Nee Zuster’) ‘de kont van het paard!’. Met aanhang vertrok men via de Herenweg en De Pegge naar Oosterwolde. Vlak voor Oosterwolde voegde zich een zoon van de bruidegom, in wagen + pony, bij de stoet. Het ontging uw verslaggever niet dat tijdens de rit de bruid de teugels in handen had! Symbolisch voor de tijd na de huwelijksvoltrekking? Hoe het ook zij, er is geschiedenis geschreven in Donkerbroek. ‘Hart van Nederland’ heeft een interessant item gemist. Na enige tijd keerde de gebruikelijke rust in Donkerbroek weer terug.


Tekst en foto’s: Anne J. van der Helm

Geplaatst op: 21 Mei 2010

terug