Nieuws - Verkiezingen Provinciale Staten: waar ga ik voor kiezen?

Heeft u uw keuze al gemaakt? Op 2 maart a.s. strijden in Friesland 13 partijen om de kiezersgunst. De Provinciale Staten (PS) verkiezingen lijken dit jaar belangrijker dan ooit. Immers in de landelijke media is er veel aandacht voor het feit dat de Eerste Kamer straks indirect wordt gekozen door de leden van de Provinciale Staten (PS). Kies je voor één van de partijen, die nu het kabinet vormen of die het kabinet gedoogd, dan zorg je direct ook dat er een kans is dat zij samen een meerderheid krijgen in de Eerste Kamer. De nieuwe leden van de PS zullen immers partijgenoten stemmen in de Eerste Kamer. En een meerderheid daar is erg belangrijk omdat het kabinet in dat geval gemakkelijker lastige wetten er door zal kunnen drukken. Maar geldt bovenstaande redenering ook voor de Statenverkiezingen in Friesland?

Hoeveel invloed hebben de Friese Statenleden?

Daarvoor moeten we weten hoe e.e.a. straks wordt berekend: Wel, elk statenlid heeft straks een stemwaarde. Deze stemwaarde wordt bepaald door het inwonertal van de provincie in verhouding tot het landelijke inwonertal. Een berekening leert ons dat de 43 Friese Statenleden straks invloed hebben op maar een beperkt aantal Eerste Kamerzetels. Een grove berekening: 650.000 (inwonertal Friesland) / 16.700.000 (inwonertal Nederland) is nog geen 4 procent! Dus alle Friese Statenleden hebben maar invloed op minder dan 4% van 75 Eerste Kamerzetels = nog geen 3 zetels! Conclusie: het heeft dus in Friesland weinig zin een strategische keuze te maken om het kabinet te steunen.

Geef uw stem aan Friesland!

Beter is het om de standpunten van de verschillende partijen te lezen over de regionale en Friese thema's en aan de hand daarvan een keuze te maken. Door te stemmen, bepaalt u samen met de andere kiezers welke partijen in de Provinciale Staten van Friesland zitting nemen. U oefent daarmee invloed uit op de besluitvorming van Friesland voor de komende vier jaren. In de Provinciale Staten worden veel zaken beslist die u direct aangaan. De Regio en Friesland zijn in deze verkiezingen dus veel belangrijker dan de landelijke politiek. Nog geen keuze gemaakt? Surf naar www.fryslankiest.nl en bepaal uw keuze aan de hand van het kieskompas.....

Geplaatst op: 28 Februari 2011

terug