Nieuws - St. Vakantiespelen vindt gehoor bij gemeenteraad

Op dinsdagavond 15 maart jl. werd door het bestuur van de Stichting Vakantiespelen Ooststellingwerf, zo'n 50 tal leiding en andere vrijwilligers/betrokkenen een bezoek gebracht aan de raadsvergadering van de gemeente Ooststellingwerf. Waaronder ook weer talrijke (oud)inwoners van ons dorp. Voorzitter De Vries en de dames Silvia de Groot en Sophie Welle, namens de leiding, maakten gebuik van het spreekrecht. In een vurig betoog werd alle toehoorders het belang van de vakantiespelweken en het belang van een goede locatie voorgehouden. Afgesloten werd met het gezamenlijk zingen van een speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd kamplied. In afwachting van het agendapunt over de Boerestreek werd tijdens het debat en de besluitvorming van de gemeenteraad inzake structuurvisie dorpen, door de aanwezigen op de volgepakte publieke tribune met respect geluisterd.

Gesprek tussen partijen nodig

Normaliter wordt niet ingegaan op het gesproken woord van de insprekers. Echter na stevig aandringen van een aantal raadsleden, werd er geschorst en overleg gepleegd. Vervolgens nam wethouder Veenhouwer het woord. Hieruit kwam de toezegging naar voren dat er deze week nog een gesprek dient te komen tussen betrokken partijen. Wordt vervolgd.

 
Bijgevoegd een 3 tal fotos van de spreeksters en het zingen van het "kamplied".

 

Tekst en foto's: Jantsje Nijholt

Geplaatst op: 16 Maart 2011

terug