Nieuws - Swingen met Brassband ‘De Bazuin’: een verslag

Ze waren er zaterdag 19 maart j.l. ’s avonds allemaal weer. We hebben het over de schare trouwe supporters van de Chr. brassband ‘De Bazuin’ en het Jeugdkorps ‘Reboelje’. Ruim voor de aanvang van het voorjaarsconcert bevolkten ze het kerkgebouw aan de Herenweg. Thema van de avond was: ‘Dûns yn Brass’. Voor een verslag kijke met achter........

Opening

De avond werd geopend met het zingen van enige coupletten uit Psalm 150. Een klein combo uit ’De Bazuin’ begeleidde de zang. Wederom was het Frank Dooijeweerd, de spraakwaterval uit Donkerbroek, die de onderdelen van de avond aan elkaar praatte met zijn grote deskundigheid op het gebied van brassmuziek. Hij laat weten dat ‘De Bazuin’, voor het eerst naar buiten tredend met de nieuwe dirigent Patrick vd Hoven, de danswereld in duikt en veel verschillende dansstijlen zal laten horen. ‘Het wordt een beetje classy, lekker jazzy en een tikkeltje funky’, het zijn zijn woorden. Het orkest begint met ‘Past time with good company’ (ook bekend als: ‘The Kings Ballad’), begin 16e eeuw door niemand minder dan de Engelse koning Henry VIII gecomponeerd. Dat konden/deden koningen toen nog.

Spanje

Van Engeland bracht ‘De Bazuin’ ons naar Spanje. Van de beroemde componist Manuel de Falla werd uit diens ‘El Amor Brujo’ (1915) de ‘Ritual Fire Dance’ , in een arrangement van Allan Street, gespeeld. Ook nu worden op een groot scherm bij de muziek passende (bewegende) beelden geprojecteerd. Het een en ander viel zeer in de smaak bij de aanwezige supporters.

Rustpuntje

Na al dat muzikale geweld een rustpuntje. De Amerikaanse Quaker dichter John Whittier, vurig pleitbezorger voor de afschaffing van de slavernij, schreef de woorden uit de lofzang ‘Dear Lord and Father of Mankind’. In 1924 maakte George Stocks een koraal van het lied en dat bracht ‘De Bazuin’ ten gehore. Jannet Hoekstra speelde een prachtige solo op cornet.

De zwarte weduwe

Vervolgens speelde ‘De Bazuin’ voor de aanwezigen het in november j.l. op de Nederlandse Brassband Kampioenschappen gespeelde ‘La Viuda Negra’ (de zwarte weduwe), gecomponeerd door Carl Wittrock. Op het scherm werden mooie beelden vertoond van deze dansende Spaanse vrouw. Maar ook van de griezelige spin die dezelfde naam draagt. Ook nu weer solisten. We noemen: Jannet Hoekstra (cornet) en Hiske Galema (trombone). Hun bijdrage werd, gelet op het applaus, zeer gewaardeerd.

‘Reboelje’

De beurt is nu aan het Jeugdorkest ‘Reboelje’, onder de inspirerende leiding (ook voor het eerst in het openbaar) van Thijs Oud. In een vlot tempo werden enkele werkjes gespeeld. Een enkele maal met begeleiding van muziek uit een CD-speler (!). Wonderbaarlijk dat men, nog maar zo kort les volgend, al meerstemmige muziek liet horen. De dirigent vertelde dat één leerling nog maar drie weken in het bezit was van een instrument. Toch wist hij (de leerling) al welke kant van het instrument naar de lippen gebracht moest worden. Een warm applaus was hun aller deel.

Na de pauze

‘De Bazuin’ had weer plaats genomen op het ‘podium’ en opende het tweede deel van de avond met het beroemde thema uit de vijfde symfonie van de heer L. von Beethoven, in een arrangement van Richard Newman. Hans Kroondijk demonstreerde op verbluffende wijze zijn beheersing van het uitgebreide drumstel. Zijn solo deed het kerkgebouw op zijn grondvesten schudden!

Het ene na het andere muziekstuk volgde. We noemen: de ‘Clog Dance’ uit ‘Brassed Off’, de beroemde film over een brassband in het mijnwerkersdistrict in Engeland. De ‘Bandstand Boogie’ in jaren ’40 stijl van de componist Charles Albertine, die het in 1987 schreef voor de soundtrack van de film ‘The Superstars’.

Schuifelen/slijpen

Vervolgens speelde het orkest het liedje ‘The Rose’ van Bette Midler, door Frank D. aangekondigd met de woorden: ‘waar menig Donkerbroekster op geschuifeld en geslepen heeft’ (!). Ook nu weer twee solisten, nl.: Jannet Hoekstra op cornet en Trea vd Wal op alt Wederom een welverdiend applaus.

Flashdance is de naam van een Amerikaanse Musicalfilm uit 1983. Het orkest speelde het lied ‘Flashdance, what a feeling’, destijds gezonden door Irene Cara. Het laatste nummer dat het orkest speelde was ‘Fiesta Della Costa’. Componist: Luc Gistel. In dit als eerbetoon aan het ‘North Sea Jazz Festival’ opgedragen werk hoort men allerlei stijlen terugkomen, van jazz tot zeer funky muziek. Desondanks (?) wist het publiek het te waarderen, getuige het applaus.

‘De Bazuin’’ en ‘Reboelje’

Terwijl de leden van ‘Reboelje’ zich voegden tussen de leden van ‘De Bazuin’ werd op het grote scherm een hoogst hilarisch filmpje vertoond. Nl. van de ‘Mnozil brass’, met een uitvoering van de Willem Tell ouverture. Enfin, beide orkesten sloten de avond af met John Emerson Blackstone’s ‘House of Dance’. Tijdens het laatste gedeelte van het stuk kon het publiek uit volle borst meezingen, hetgeen het geval was.

Sluiting

Zoals te doen gebruikelijk bedankte de welbespraakte voorzitter van ‘De Bazuin, dus Willem Hoekstra, meerderen die zich belangeloos hadden ingezet om de avond tot een succes te maken. Hun beloning was een warm applaus en een boeket bloemen. Tot slot speelden de orkesten de enige dans die ooit, gespeeld door een brassband, in de top 40 was gekomen,. Inderdaad, u raadt het al: ‘The Floral Dance’, in een arrangement van Derek Broadbent.

Conclusie

Een prachtige muzikale avond op hoog nivo. Met, als we letten op ‘Reboelje’, hoge verwachtingen voor de toekomst. Brassmuziek zal voorlopig niet uit Donkerbroek verdwijnen.

Tekst: Anne J. van der Helm
Foto's: Simon Friso

Geplaatst op: 21 Maart 2011

terug