Nieuws - Excelsiors ‘Night of the Proms’: een verslag

Ze waren er allemaal weer, de trouwe fans van de Muziekvereniging Excelsior. Hùn orkest concerteerde zaterdagavond j.l. in het Witte Huis alhier en dan wil je daar natuurlijk bij zijn. Thema van de avond: ‘Night of the Proms’. Dat belooft afwisseling. Ook verleenden medewerking het Jeugdkorps ‘Reboelje’ en twee locale talenten op het gebied van de zangkunst, te weten: Wybrig Boerrigter en Jelle Terwal. Voor een verslag ga men met de cursor naar

Opening

Toen de orkestleden en na hen de dirigent Koop M. Schokker het toneel betraden, verstomde het geroezemoes en gingen de handjes op elkaar voor een aanmoedigend applaus. De dirigent vervulde deze avond een dubbelrol. Naast dirigent was hij ook presentator en praatte hij op een ontspannen en leerzame wijze de onderdelen van het programma aan elkaar. De avond werd geopend met ‘Winter’ uit Antonio Vivaldi’s ‘Vier seizoenen’. Op een groot scherm werden winterse taferelen vertoond.

Vocaliste Boerrigter

Het was een goede keus van de vereniging om de dorpsgenote Wybrig Boerrigter te contracteren voor een optreden met het orkest. Hoe jammer bleek het te zijn dat zij, als gevolg van haar drukke programma, slechts tijd had voor het ten gehore brengen van maar één nummer! Maar dat mocht er dan ook zijn. Ze zong het van de heer L. Cohen bekende lied ‘Hallelujah’ met overtuiging. Na dit optreden verdween ze, nog snel even een bos bloemen in de handen geduwd, naar elders. Een daverend applaus veranderde niets aan de gebeurtenis op dat moment.

Orkest speelt verder

Excelsior vervolgde met muziek uit de film ‘Robin Hood: Prince of Thieves’. Michael Kamen (1948-2003) componeerde deze muziek in 1991. Vervolgens werd de door Amanda Mc Broom geschreven en door Bette Midler vertolkte song ‘The Rose’ ten gehore gebracht. Zeer tot tevredenheid van de aanwezigen.
Voordat het jeugdorkest z’n kunnen zou gaan vertonen gaf Excelsior haar uitvoering van John Miles’ wereldhit ‘Music (was my first love)’. Op cornet soleerde Marjan van Dijk., die met haar prachtige spel de aanwezigen ontroerde. Het applaus was verdiend.

Reboelje in actie

Het gaat goed met het jeugdorkest. Dit jaar al voor de tweede maal op het toneel in een openbare muziekuitvoering. En dat is niet niks! Onder leiding van Koop. M. Schokker speelde het orkest allerlei soorten muziek. Van ‘House Party’, via ‘Farmhouse Rock’ tot ‘Rhythm and Blues’. Van marsmuziek tot ‘Sunny Samba’. Op uitnodiging van de dirigent, die op boeiende wijze de nummers aan elkaar praatte, werd door de aanwezigen meegezongen: ‘Het is stil aan de overkant …….’. Nou, aan deze kant niet! Uit volle borst werd meegezongen. Een verdiend applaus kregen de jonge muzikanten (en hun dirigent).

Huldiging

Ook nu waren er weer enige jubilarissen. Uit handen van een Vip van de Friese Bond van Muziekverenigingen kregen ze een aandenken omgehangen, dan wel opgespeld. Hun namen mogen hier niet ontbreken. Carolina Hut was 25 jaar en Henk Tuinstra het dubbele aantal jaren, dus al 50 jaar, bij de muziek. Zij ontvingen een aandenken + oorkonde. De kroon spande echter Johannes van Zanden. Al 65 jaar is hij betrokken bij de vereniging. Verdiend werd hem dan ook het (duurste?) bondsspeldje opgespeld. Niet zonder een bloemetje namen ze weer plaats in de zaal.

Na de pauze

De beurt was weer aan Excelsior. Het speelde uit de ‘Peer Gynt Suite’ van Edvard Grieg ‘Morning Mood’. Andere ‘koek’ was de muziek uit Klaus Badelts ‘Pirates of the Caribean’. Zeer in de smaak van het publiek viel ‘The Swan’ uit Camille Saint-Saens’ ‘Carnival des animaux’ (1886).

Eindelijk aan de beurt

De hele avond al had hij, in vol ornaat, zitten wachten op zijn beurt. Eindelijk kreeg Donkerbroek de gelegenheid de kennismaking met de zangkunst van Jelle Terwal te hernieuwen. Zie hem daar staan, een Demis Roussos (zonder baard, maar met een reuze vlinderdas) gelijk en de zaal aan z’n voeten. Het zo bekende ‘Laat me’ van Ramses Shaffi beleefde met de combinatie Excelsior+Jelle Terwal een wereldpremière. Jammer dat de mensen van Odrie (bv. Hendrik Betten) er niet waren! Het publiek, nog steeds aan zijn voeten, beloonde het optreden met een warm applaus. Om de zanger op adem te laten komen speelde het orkest het nummer ‘Proud Mary’ van John Fogerty

Opnieuw Jelle Terwal

Of Sir Edward Elgar enthousiast zou zijn geworden kunnen we niet meer aan de weet komen. Op de melodie van diens ‘Land of Hope and Glory’ was een nieuwe tekst ‘geplaatst’ en dan nog wel in het Fries. Het bleek een avondhulde te zijn aan de concerterende muziekvereniging.. Jelle Terwal mocht die hulde zingend uitspreken, daarbij begeleid door de muzikanten ven genoemde vereniging. Gelukkig was de tekst van de drie coupletten afgedrukt in het programmaboekje en konden niet-Friezen, ook al begrepen ze niet alles, toch de tekst meelezen. Nou, u begrijpt het, Jelle had de zaal ‘plat’ en schreef geschiedenis met weer een wereldpremière. Het publiek riep: ‘Bis, bis’, maar, helaas, de tijd was op.

Epiloog

Na dankwoorden van de voorzitter en het uitreiken van boeketten bloemen was de avond, een hoogtepunt in het verstreken verenigingsjaar, voorbij. Voldaan toog men huiswaarts, op enigen na die nog wat te ‘bepraten’ hadden aan de stamtafel.


Tekst en foto’s: Anne J. van der Helm

Geplaatst op: 10 April 2011

terug