Nieuws - Dodenherdenking in Donkerbroek

Op gepaste wijze heeft Donkerbroek op de avond van 4 mei j.l. allen herdacht, zowel burgers als militairen, die, sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog , wanneer en waar ter wereld, in het belang van het koninkrijk zijn gevallen, alsmede van allen die sindsdien bij oorlogshandelingen het leven lieten. Een stille tocht en de kranslegging op de begraafplaats vormden de twee hoofdmomenten.

Stille tocht

Niet weinig (oud-)inwoners hadden gehoor gegeven aan de oproep van de plaatselijke 4 mei commissie om aan de herdenking deel te nemen. Tegen 19.45 uur vertrok een stille stoet vanaf de Posthuisweg naar de begraafplaats aan de Herenweg. Leerlingen van de beide basisscholen liepen voorop en droegen, bij beurten, een bij het monument te leggen krans.

Herdenking op begraafplaats

Tegen 20.00 uur arriveerde de stoet bij het oorlogsmonument, opgericht om de nagedachtenis aan de gevallenen in het algemeen en die aan onze niet uit Duitsland teruggekeerde dorpsgenoot Luite Middendorp in het bijzonder, in ere te houden. Leden van de plaatselijke muziekverenigingen speelden gewijde muziek. Na twee minuten stilte speelde een der muzikanten de ‘Last Post’ en werd het Wilhelmus gespeeld/gezongen.

Evenals vorig jaar legde onze dorpsgenoot Jouke Jongsma (lid van de gemeenteraad Ooststellingwerf) namens de gemeente een krans. Daarna legden schoolkinderen bloemen voor het monument. Tenslotte deed de heer Kootstra hetzelfde namens de gezamenlijke kerken. Met een laatste blik naar de gedenkplaats verlieten de aanwezigen de begraafplaats. Donkerbroek heeft op gepaste wijze de slachtoffers van oorlog en geweld herdacht.

Zie de foto's voor een korte impressie.

Tekst en foto’s : Anne J. van der Helm

Geplaatst op: 05 Mei 2011

terug