Nieuws - Opnieuw iepenloftspul in Donkerbroek

Het is alweer een poos geleden dat het bruiste van culturele activiteiten in landgoed Ontwijk te Donkerbroek. Een werkgroep had het initiatief genomen een openlucht toneelvoorstelling op de natuurlijke planken te brengen. Een voltreffer, naar later zou blijken. Meer dan 1600 belangstellenden brachten een bezoek aan de première voorstelling van het speciaal voor Donkerbroek geschreven verhaal door Ytsje Hettinga naar de roman van Henk de Haan uit Jubbega. “De nacht van de stroffelstiennen” werd met verve gespeeld met de hulp van in totaal een honderdtal vrijwilligers. Een vervolg kan dan ook niet uitblijven.

Stichting Iepenloft Donkerbroek opgericht

Op 18 april j.l. is de Stichting Iepenloft Donkerbroek notarieel vastgelegd. Een mooie basis om tot een nieuwe openlucht productie te komen. De stichting heeft tot doel om in Donkerbroek en omgeving locatieprojecten voor amateurtheater te organiseren voor en door het dorp.

Inmiddels is bekend welk stuk in september 2012 zal worden gespeeld. De titel van het stuk is “Freonskip, leafde en bruorskip” (vriendschap, liefde en broederschap). Het verhaal is geschreven door Tjerk Kooistra, regisseur en artisitiek leider van Iepenloftspul Jorwert . Het te spelen stuk is gebaseerd op “Het vrije Schaep”, een bekende tv-serie. Deze keer zal er dan ook een toneelbeeld worden gecreëerd uit de zeventiger jaren. In de productie is het onderdeel muziek en zang een belangrijk onderdeel. Een combo zal de voorstelling ondersteunen.

De regie is wederom in handen van Tineke Nicolai met als regie-assistente Anneke Donker. In het najaar van 2011 zal er een toneel en zang auditie worden gehouden. Mochten er nu al belangstellenden zijn, die op welke manier dan ook graag een bijdrage willen leveren aan deze theaterproductie, dan kunt u zich melden op telefoonnummer 06-30493981 of via de mail : renedam2@hotmail.com . In het najaar zal ook de nieuwe website www.iepenloftdonkerbroek.nl online gaan.
 

 

Geplaatst op: 18 Juni 2011

terug