Nieuws - Gezocht: vlaguitstekers Keppelfeest

Beste dorpsgenoten,

Dit najaar is het 60 jaar geleden dat Kneppelfreed heeft plaats gevonden. De aanleiding voor kneppelfreed was een rechtzaak welke was aangespannen door de rechtelijke macht tegen Fedde Schurer, destijds hoofdredacteur van de Friese Koerier. Hij kwam op voor een melkboer uit Oldeboorn die in 1948 beboet was omdat hij “molke en Supe” op zijn bussen op de melkkar had staan. In het openbaar was de Friese taal verboden. Ook steunde hij een veearts die wegens een verkeersboete zich niet in het Fries mocht verdedigen voor de rechtbank. Dit ontaarde in een grote rel voor het gerechtsgebouw in Leeuwarden. (zie; www.kneppelfreed.nl en www.keppelje.nl)

In heel Friesland wil men kneppelfreed herdenken. Men wil van “Kneppelje naar Keppelje” dus van vechten naar verbinden. En dan speciaal op het gebied van taal, van Fries, naar Stellingwerfs, Bilts, Eilanders enz.  Een van de activiteiten is het uitsteken van een speciale vlag in 60 dorpen in Friesland. In deze dorpen worden 60 adressen gezocht die deze vlag met tekst een aantal dagen uit wil steken. Elke dorp heeft zijn eigen tekst. De tekst op de vlag van Donkerbroek is “In’t laand van Lend’ en Tjonger”. De vlag in Donkerbroek dient van 4 oktober tot en met 19 november dagelijks uitgestoken te worden. WIE DOET MEE? Aanmelden kan tot en met 30 september.

Meld je aan bij;

Jouke Jongsma
Tel.  0516 491644
Mob.  06 134280255
Mail. j.jongsma@sbkgf.nl

Geplaatst op: 01 September 2011

terug