Nieuws - Spokentocht dit jaar 'de engste ooit'

Dit jaar wordt de spooktocht voor de vierde keer georganisseerd door vrijwilligers uit Donkerbroek en omgeving. Elk jaar proberen we een mooier, enger en spectaculairdere tocht te organisseren daarom is dit jaar: "De engste ooit" De spooktocht vind plaats op: zaterdag 29 oktober 2011. De verzamelplaats is: dorphuis  "Oan e Feart"  in Donkerbroek, hier vandaan word je met een busje naar het bos "Ontwijk" gebracht. Aan het einde van de tocht word je weer met een busje opgehaald en naar het dorphuis gebracht. De tocht is voor jong en oud toegankelijk, wel dienen kinderen tot 12 jaar onder begeleiding  te komen. Opgeven is individueel mogelijk, maar ook in groepjes van maximaal 8 personen. De kosten voor deelname zijn € 3,- per persoon. Kijk voor meer informatie op de spokentochtwebsite: http://www.spokentochtdonkerbroek.nl

Geplaatst op: 09 Oktober 2011

terug