Nieuws - PlaagPiet slaat toe in Donkerbroek

Een onzer redacteuren is heden (02-12-2011) het ‘slachtoffer’ geworden van een flauwe streek van de PlaagPiet van de Goed Heilig Man (GHM) Sinterklaas. De GHM heeft met een sms’je laten weten dat Hij het incident zeer betreurt. Hij heeft de Piet inmiddels op non-actief gesteld en Hij beraadt Zich op disciplinaire maatregelen. Wat is geschied? 

De immer inventieve ondernemer Boonstra (COOP) had in de afgelopen dagen de jeugdige inwoners van Donkerbroek e.o. de mogelijkheid geboden een schoen in de winkel te plaatsen

Schoen knutselen en opzetten in de Coop

Hij had daartoe bouwplaten van één maat schoen uitgedeeld. Er werd wat geknipt, geplakt en gekleurd in deze dreven. Vele tientallen, soms prachtig gekleurde, schoenen waren opgesteld voor een schoorsteen. Boonstra had de GHM (+ Pieten) weten te contracteren voor een bezoek in de nacht van 1 op 2 december j.l. Al vroeg stonden er vanmorgen kinderen, met kloppend hart, voor de deur van de COOP. Zou de Sint wat gebracht hebben?  Inderdaad, Hij had wat gebracht! In het holst van de nacht had Hij toegang weten te verkrijgen tot de winkel. Een paar Pieten waren Hem gevolgd en hadden de schoentjes gevuld met een verrassing.

PlaagPiet

Een van de Pieten trof een schoentje aan met daarop de naam ‘De Dorpeling’ en ‘Leeftijd: 71 jaar’. De schoen van onze redacteur! En? Wat vond deze ’s ochtends in zijn schoen? Een busje zout! ‘Waaraan heb ik dat te danken’, zo vroeg de redacteur zich vertwijfeld af toen hij het ‘geschenk’ ter hand nam. ‘Flauwe grap’, volgens Willem Boonstra (COOP). Gewapend met het zout toog de redacteur huiswaarts. ‘Heb ik in elk geval zout als het t.z.t. gaat sneeuwen en glad wordt’ waren zijn laatste woorden.

Tekst en foto’s: Anne J. van der Helm

Geplaatst op: 03 December 2011

terug