Nieuws - Klaas-Simon Friso zet zich in voor bevolking Nepal

Op 23 februari 2012 vertrekt Klaas-Simon uit Donkerbroek samen met nog zes medestudenten vijf weken naar Nepal. Ze gaan namens de Stichting Installatietechniek Friesland voor Nepal (SIFVN) naar Sauraha (dichtbij het Chitwan National Park). Het uitgangspunt van de reis is om op een duurzame manier goed drinkwater en sanitaire voorzieningen te creëren voor drie scholen in de omgeving van Chitwan. 

Vijf leerlingen van de opleiding Techniek ROC Friese Poort Drachten en twee leerlingen van de opleiding Televisie en Mediaproductie (waaronder Klaas-Simon) gaan hier samen met een docent en een projectleider/gids naar toe. Bij de scholen zullen zij de zo noodzakelijke installatietechnische werkzaamheden samen met de plaatselijke installateur uitvoeren. De plaatselijke aannemer bouwt vooraf het casco van het gebouw. Dit wordt ook uit het project betaald.

Nieuwe toiletten

De Friese leerlingen doen een schat aan ervaring op in een totaal andere cultuur en kunnen de opgedane kennis hier toepassen. Het uiteindelijke doel is om mensen in Nepal, in het bijzonder jeugd, van beter sanitair te voorzien, waardoor de hygiënische omstandigheden verbeteren en ziekten worden voorkomen. Eerdere projecten (in 2006 en 2008) hebben aangetoond dat toiletten in zeer slechte toestand verkeren. Vaak is er geen waterspoeling en onvoldoende afvoer. Alle toiletten worden nieuw gebouwd en voorzien van doorspoelmogelijkheid, alsmede wastafels voor het wassen van handen na toiletgebruik.

Klaas-Simon gaat met zijn camera niet alleen filmen bij de werkzaamheden, maar zal ook duidelijk de verschillen tussen Nepal en Nederland in beeld brengen. Uiteraard verleent hij ook hand- en spandiensten bij de installatiewerkzaamheden.

Steun SIFVN

De SIFVN heeft voor genoemd project een begroting van € 35.000 (de verblijfskosten , € 1000 per persoon zijn voor rekening van de deelnemers van de reis). Wilde Ganzen heeft een aanzienlijke subsidie toegekend. Er is nog een bedrag van € 5.000 nodig om de begroting sluitend te krijgen. Leerlingen ondernemen hiervoor diverse acties. Als het doel u aanspreekt, zijn uw giften zeer welkom op banknummer 66.70.54.588 t.n.v. SIFVN Drachten (SIFVN is een Anbi-instelling). Kijk voor meer informatie op de website, www.sifvn.nl.

Tijdens de projecten wordt via deze site een logboek bijgehouden waarin de belevenissen worden vermeld en waarmee het thuisfront en andere belangstellenden op de hoogte worden gehouden.

Geplaatst op: 05 Februari 2012

terug