Nieuws - Veel animo voor schaatslessen ijsclub Donkerbroek

Maandagavond 6 Februari. Onder begeleiding van Adri Wijnstra en Herman Bekkema was het een zeer geslaagde schaatsles. De meesters hadden zich goed voorbereid. De jeugd werd in twee groepen verdeeld, de jongsten en de oudsten bij elkaar. Eerst even een korte maar duidelijke uitleg en de groepen gingen van start. Tijdens de les kwamen er ook nog nieuwe leerlingen bij. Ook werd er soms een ouder ingeschakeld om even een rondje mee te schaatsen. Er was een opkomst van ongeveer 50 á 60 kinderen tussen de 6 en 14 jaar.

Nooit te oud om schaatsen beter te leren

Vrijdagavond 10 Februari. IJsclub Donkerbroek organiseerde ook schaatsles voor 15 jaar en ouder. Deze avond werd de les door ongeveer 20 mannen en vrouwen gevolgd. Adri en Herman hadden net als met de jeugd een schema gemaakt met het doel het schaatsen makkelijker te maken. Aan het einde van de les had men vele technieken geleerd.

Einde winter?

Jammer genoeg kon men het geleerde nog maar korte tijd in de praktijk brengen. Inmiddels is de dooi ingetreden en is de ijsbaan gesloten. En het lijkt erop dat koning Winter voorlopig niet meer terug komt. Elf dagen is de ijsbaan geopend geweest: een mooie periode om op terug te kijken. Dan nu maar op naar de lente!

Tekst en foto's: Marian Teijema

Geplaatst op: 13 Februari 2012

terug