Nieuws - Natuurwerkochtend Ontwijk 2012

Alweer voor het zevende jaar achtereen waren vrijwilligers van Vogelwacht Donkerbroek een zaterdagochtend in touw op Landgoed Ontwijk. De ochtend wordt georganiseerd in samenwerking met Staatsbosbeheer en de Bijspringer. Om de heideveldjes te behouden en verbossing ervan tegen te gaan, is regelmatig onderhoud nodig.  De inmiddels vaste kern van deelnemers ging daarom weer enthousiast met de snoeischaar aan de slag om de opschietende boompjes te lijf te gaan. Hierdoor hopen we dat de kenmerkende heidevegetatie  zoals struikhei, dophei en zonnedauw weer kans krijgt om zich te ontwikkelen.

Locatie Iepenloftspul

De plek waar dit jaar werd gewerkt was direct achter de vijver waar het Iepenloftspul dit jaar weer zal worden opgevoerd. De aanwezigheid van vertegenwoordigers van Stichting Iepenloft werd dan ook zeer gewaardeerd. Op hun beurt konden zij van de gelegenheid gebruik maken om te overleggen met de vertegenwoordiger van Staatsbosbeheer over de organisatie van het komende Iepenloftspul. In tussen werd er flink doorgewerkt zodat aan het eind van de ochtend een mooi oppervlak weer vrij van ongewenste begroeiing was gemaakt. Traditioneel werd afgesloten met snert en roggebrood met spek.

Regelmatige bezoekers van Ontwijk moeten maar eens een kijkje nemen bij de vijver om het resultaat te zien. En om eens te overwegen volgend jaar ook een bijdrage te leveren om het Landgoed in goede conditie te houden. Het is niet alleen een nuttige activiteit, maar ook een sociaal gebeuren waar gezellige contacten worden gelegd.

 

Geplaatst op: 10 Maart 2012

terug