Nieuws - Vreemde vogels boven ’t West

Hebt u ze al gezien, die vreemde vogels boven ’t West? Nogal ‘onrustig’ zwevend boven de Luitzen Oetsesweg? En dan ook nog de ronddraaiende  veelkleurige bollen? Hebben die iets met elkaar van doen? Allemaal vragen die antwoorden behoeven. Dus gingen we op onderzoek uit.

Kleine duik in de geschiedenis

Halverwege de Luitzen Oetsesweg (of moet ik u eerst nog vertellen waar die weg loopt? Nee toch?!) ziet men die vreemde vogels. Ze ‘vliegen’ boven het omheinde terrein waar in 1991 de Britse oliemaatschappij ‘Hardy Oil and Gas’ proefboringen verrichtte naar mogelijk winbare hoeveelheden aardgas. Misschien herinnert u zich de hoge vlam in de pijp op de boorlocatie nog. Helaas, Donkerbroek werd niet het tweede Slochteren.

Herkansing

Jaren lag het terreintje er maar stilletjes bij sindsdien. Borden waarschuwden: Gevaarlijk Terrein. Maar de kansen keerden. Halverwege 2009 diende zich een nieuwe belangstellende aan, nl. het gaswinningsbedrijf Smart Energy Solutions (SES) uit het westen des lands. SES zou het te winnen gas ter plekke direct omzetten in elektriciteit. In kranten verschenen artikelen met onheilspellende koppen, zoals: ‘Donkerbroeksters pesten’ en ‘Donkerbroek wantrouwt gaswinningsproject’. Heikel punt, althans voor omwonenden, was dat er een 12 meter hoge generator en een nog iets hogere pijp zouden worden geplaatst. Er volgden informatie-avonden, waarop SES probeerde zorgen over toenemende verkeersbewegingen, bodemdaling en aantasting landschap weg te nemen.

Terug naar de ‘vreemde’ vogels

Van waar nu in eens die ‘vreemde’ vogels enz.? Dus een mailtje gezonden naar Dennis Alma, Project Engineer van SES. Vraag: waarom de ‘beveiliging’ met roofvogels en ronddraaiende bollen? Al na drie dagen een uitgebreide reactie. Hulde! Ik citeer nu uit de antwoordmail: ‘De gaswinningslocatie aan de Luitzen Oetsesweg zal dit voorjaar worden opgeknapt. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het zogenaamde broedseizoen, en omdat het wettelijk niet is toegestaan broedende vogels te verstoren heeft Smart Energy een ecoloog ingeschakeld voor ecologische begeleiding en het nemen van verstorende maatregelen. Vliegerende roofvogels en reflecterende linten moeten ervoor zorgen dat vogels hun nest bouwen op een veilige afstand van de gaswinningslocatie’ (einde citaat). Probleem opgelost en de vraag naar tevredenheid beantwoord. Waarvoor onze dank.

Derde editie gaswinning

Ik wil u niet onthouden wat SES nog meer schreef, nl. belangrijk nieuws, dat nog niet bij iedereen bekend is. Ik citeer weer: ‘In Mei zal een informatieavond worden georganiseerd om de ontwikkelingsplannen van de gaswinningslocatie Donkerbroek toe te lichten. Een van de veranderingen, dan toegelicht, is dat het Gas2Wire concept, het omzetten van gas naar elektriciteit, niet doorgaat en er geen generatorgebouw geplaatst zal worden aan de Luitzen Oetsesweg’ (einde citaat). Naar verluid zal het gas ondergronds worden afgevoerd richting Hemrik.


Ergo,
Als u die ‘vreemde’ vogels nog wilt zien, nou, dan moet u er snel bij zijn.
En de omwonenden? Hun uitzicht kan blijven zoals het was.


Tekst en foto’s: Anne J. van der Helm

Geplaatst op: 12 April 2012

terug