Nieuws - Geslaagd voorjaarsconcert Excelsior

Zaterdag 14 april j.l. verzorgde de plaatselijke muziekvereniging Excelsior in het Witte Huis een voorjaarsconcert. Dirigent en presentator was Koop M. Schokker. Ook werd medewerking verleend door de troubadour Jan de Vries uit Oudebildtzijl. Helaas was de zaal niet tot de laatste stoel bezet. Jammer, vooral jammer voor de afwezigen. Die wèl waren gekomen hebben genoten van een prachtige muzikale avond.

Excelsior opent avond

De dirigent wist op boeiende wijze de te spelen nummers te introduceren. Het orkest ging van start met Louis Adam’s ‘Adam’s Song’, gevolgd door luistermuziek, met veel afwisseling in tempo, uit de musical ‘Joseph and The Amazing Technicolor Dreamcoat’. Het nummer werd uitstekend ten gehore gebracht, soms swingde (swong?) het dat het een lieve lust was. Indrukwekkend was het drumwerk van Klaas de Jong. Mooi gedragen gespeeld volgde ‘Someone Like You,’, de bekende song van Adele Adkins. De eerste sessie van het optreden werd afgesloten met Egbert van Groningens ‘Hymn of Brotherhood’. In een korte, inleidende ‘preek’ merkte de dirigent op dat die ‘brotherhood’, in een steeds verder individualiserende wereld, in Donkerbroek nog rijkelijk is aan te treffen. Waarvan acte!  Telkenmale beloonde het publiek orkest en dirigent met een warm applaus.

Troubadour Jan de Vries (1)

Voorzien van gitaar en mondorgel begon de troubadour het publiek te vermaken. Zijn teksten waren in de bildtse taal, immers ‘de bilkerts prate ’n aigen taal’. Z’n opening was dan ook een lofzang op die streektaal. Het tweede lied ging over Zwarte Anne (geen familie), de enige kluizenares in St. Anne. Z’n liedje over geluk en dat je daar zelf ook wat voor moet doen swingde heerlijk.

Excelsior (vervolg)

Na het ‘Beyond the Sea’ van (o.a.) Charles Trenet, soleerde Fokje vd Wal op altsax in James Lasts nummer ‘Einsamer Hirte’. Het applaus was verdiend.

Na de pauze: quiz

Tot ieders verrassing was tijdens de pauze de bekende tv-(spelletjes)presentatrice Linda de Mol afgezet bij het Witte Huis. Bedoeling: in de zaal een quiz voor vier personen, leden van het orkest. De vragen bleken niet al te moeilijk, bv. wat is de trouwdatum van uw echtgenoot? Maar goed, na afloop kwam de aap uit de mouw (van Linda). Het kwartet quizdeelnemers was gekozen omdat ze x, y of z jaar lid waren van de muziekvereniging. Opdat Donkerbroek e.o. het wete: Willem Duin 40 jaar lid, Ietje van Zanden 45 jaar lid, Marjan vd Werf 25 jaar lid en Roelie Soepboer 45 jaar lid. Mooie woorden werden gesproken door een Bobo van de Friese Bond van Muziekverenigingen. Bloemen werden aangeboden en ieder kreeg een bij het aantal jaren behorend speldje of ketting.

Nu weer muziek

Excelsior opende met een medley van bekende liedjes van Cliff Richard, om daarna de beroemde song van mevr. Dolly Parton ‘I Will Always Love You’, in een arrangement van Frank Bernaerts, te spelen. Steeds gingen de handjes van het publiek op elkaar. Het mocht niet ontbreken, dus sloot het orkest het derde deel van z’n optreden af  met ‘Selections from Mary Poppins’ (de musical), om de microfoon door te geven aan

Troubadour Jan de Vries (2)

Ook nu stond het Bildt weer centraal bij zijn liedjeskeuze. Zo zong hij, zich begeleidend op trekzak en later op gitaar, over onderwerpen zoals: Henkie en anderen in een café in ’t Bildt en wakker worden op zaterdagmorgen. Het publiek beloonde de zanger met een ovationeel applaus. Het verhaal ging in de zaal dat binnenkort zijn eerste CD met liedjes uitkomt.

Excelsior: 4e sessie

Ondanks het al gevorderde uur brachten de muzikanten hun instrumenten toch weer naar de mond. Na een selectie uit ‘Grease’ klonk de opzwepende muziek van Abba, nl. ‘Lay All Your Love On Me’. We hadden Marco Borsato nog gemist. Welnu, zijn hits, onder de titel ‘Marco Borsato on Stage’ vulden, uit de instrumenten der muzikanten, de zaal achter het Witte Huis. Na het ‘zigeunerachtige’ ‘Zingaro’ van Johan Nijs was de muzikale avond voorbij. Wederom applaudisseerde het publiek langdurig.

We kunnen terugzien op een geslaagde avond.

Tekst en foto’s: Anne J. van der Helm

Geplaatst op: 16 April 2012

terug