Nieuws - Stichting Iepenloftspul zoekt vrijwilligers!!

Met groot enthousiasme is de spelersgroep onder leiding van Tineke Nicolai aan het oefenen in de praktijk van Anita Naus, de Rolwissel. Half mei gaat men repeteren op de locatie op landgoed Ontwijk. Vanaf januari krijgen alle spelers individueel zangles van Frederika van der Meer, dorpsgenote en dirigente van het Berkoper popkoor, zodat de zangtalenten optimaal kunnen worden benut. Adembeheersing is daar een belangrijk aspect van. Als muzikaal leider is bereid gevonden Marc Sander Barendsen. Hij studeert aan het conservatorium in Groningen en geeft keyboard les aan muziekschool Kunst en Coo in Oosterwolde. Marc schrijft ook de arrangementen voor de instrumentalisten. Bert Dopstra (akoestische gitaar), Marco Kerssies (bas-gitaar) en Hans Kroondijk (slagwerk) vormen de andere leden van de live band.

Wie helpt mee?

U begrijpt dat dit evenement een grote organisatie vergt. Logistiek moet er heel wat gebeuren. Stichting Iepenloft vraagt hierbij uw hulp als vrijwilliger. U kunt zich melden bij één van de leden van het Stichtingsbestuur of via renedam2@hotmail.com . Telefonisch kan ook: 491969 of 06-30493981. In juni komen de vrijwilligers op een speciale avond bij elkaar om geïnformeerd te worden.

Waarvoor kunnen we uw hulp bij gebruiken ? Het gaat om :

 • Hulp achter de schermen : rekwisieten, catering
 • Kleding maken en verzorgen
 • Hulp bij de techniek
 • Catering verzorgen in de tent, maar ook voor de spelers
 • Terreinbewaking voor en gedurende de voorstellingen ( er is al één aanmelding voor een stage project)
 • Voorverkoop / Kaartverkoop
 • Uitdelen programma ‘s
 • Decorbouw, tribunebouw
 • Verkeersregelaars
 • Klussen
 • Opbouw van de tenten
 • PR materiaal rondbrengen in de omgeving

Schroom niet en meld u aan. U hoeft niet direct elke avond te helpen, maar bij een massale opgave kunnen we de taken zoveel mogelijk verdelen.

Stichting Iepenloft Donkerbroek:

Pietsje Dijkstra, Anneke Donker, Inge Poortvliet, Gerke Friso, Gerrit Veldkamp, Simon Lindeboom, Rene Dam, Wiebe Teijema en Jelle Terwal

Het (speel)schema voor september :

Donderdag 13 september   Try – Out

Vrijdag 14 september   Première – voorstelling  (reserve datum 16-9)
Zaterdag 15 september  voorstelling    (res. 17-9)

Dinsdag 18 september   sponsor – avond   (res. 20-9)
Woensdag 19 september   voorstelling   (res. 20-9)  

Vrijdag 21 september   voorstelling   (res. 23-9)
Zaterdag 22 september   voorstelling   (res. 23-9)

Geplaatst op: 02 Mei 2012

terug