Nieuws - Bêd & Brochje ‘De Gouden Vlo’ geopend

Sinds zaterdagmiddag j.l. is Donkerbroek een voorziening op toeristisch gebied rijker. Op het adres Vosseheer 1 openden Antoinette Veenhuis en Jan H. Vermeijden hun Bêd & Brochje/Bed & Breakfast, het Logement ‘De Gouden Vlo’. De edelachtbare vrouwe Martha Veenstra, burgemeester van Donkerbroek, was bereid gevonden de openingshandeling te verrichten. Wij waren er bij om u verslag te doen.

Kleintje geschiedenis

Vosseheer 1 en 2 vormen samen een imposant pand dat in 1858 werd gebouwd in opdracht van Jan Jans Prakken. Prakken boerde er, had er een winkeltje en bood er gelegenheid tot het nuttigen van alcoholische drankjes. Van het laatste is decennia lang sprake gebleven, zij het met wisselende uitbaters, zoals Thijs Jan Stelling, Klaas I. Poutsma en, van 1908-1916, Lieuwe de Groot (voor meer info zie men ‘Donkerbroek de laatste 100 jaar’, 2011, p. 92). Oudere lezers van deze regels kunnen Lieuwe nog wel gekend hebben. Na 1916 veranderde het gebruik van het pand. Lieuwe de Groot oefende er jarenlang een hout- en brandstofhandel uit. Na de Tweede Wereldoorlog waren er o.a. gevestigd: een dameskapsalon, een kruidenierswinkel en het postkantoor van de bij velen nog bekende J. Dolsma. In 1958 worden huis, schuur, erf en grond in tweeën gesplitst, met verschillende eigenaars/bewoners. Het pand krijgt twee huisnummers, nl. Vosseheer 1 en 2.
De huidige eigenaars/bewoners van nummer 1, afkomstig uit Mijdrecht, vestigden zich april 2010 in ons dorp.

Bêd & Brochje / Bed & Breakfast

Vorig jaar groeide bij het echtpaar de behoefte hun huis, althans een deel daarvan, een hedendaagse vorm van de ‘verzorgende’ functie van weleer te hergeven. Het werd een ‘Bêd & Brochje’, met (zoals op www.goudenvlo.nl  valt te lezen) ‘een smaakvolle en eigentijdse invulling’. Eigenhandig heeft men de twee kamers op de eerste etage gereed gemaakt voor gasten.

Logement ‘De Gouden Vlo’

Die naam, hoe komen ze daar op en wat betekent die? Wel, toen ze enige tijd onder ons woonden zocht het duo contact met de beheerder van het ‘Documentatiecentrum Donkerbroek’. Aanvankelijk om meer aan de weet te komen over de geschiedenis van het pand. Later, toen de wens een B&B te beginnen ‘heftig’ werd, om te overleggen over een ‘hergebruik’ van de naam van een logement uit vervlogen tijden. Uiteindelijk werd gekozen voor de naam ‘De Gouden Vlo’, de naam van een logement dat tot begin 1907 heeft gestaan aan de overzijde van de vaart, ‘ergens’ aan de Herenwal. Voor de betekenis van die naam wordt verwezen naar de eerdergenoemde site van de exploitanten.

Opening

In de afgelopen dagen kan het passanten niet zijn ontgaan dat er aan de Herenwegzijde van het huis ‘iets’ was aangebracht dat evenwel, door een ‘bekleding’, onttrokken werd aan het oog. De eerste geruchten verspreidden zich reeds. Sinds zaterdagmiddag j.l. weten we wat verborgen werd gehouden. Veel  genodigden, waaronder de edelachtbare vrouwe en uw verslaggever, hadden zich tegen 15.00 uur verzameld in de grote huiskamer van Vosseheer 1. Jan H. Vermeijden heette een ieder welkom en sprak uit verheugd te zijn over de belangstelling.

Daarna kreeg onze burgemeester het woord. Ze sprak, maar wel met veel passie, woorden zoals te doen gebruikelijk bij openingen. Natuurlijk was ze verheugd dat haar dorp er weer een bedrijvigheid bij heeft. Zij wenste de uitbaters succes. Dan naar buiten, naar het eerder genoemde ‘iets’. Met de ervaring, kenmerkend voor een hooggeplaatste overheidsdienaar, ontsluierde zij het ‘iets’. Het bleek een prachtig uithangbord te zijn met daarop de naam van het logement (en een kleine vlo). Als of het nog niet genoeg was moest ze vervolgens een lint, dat de toegang tot de trap naar de eerste etage belemmerde, doorknippen. Voor haar een peulenschil! De laatste belemmering voor de start van het logement ‘De Gouden Vlo’ was daarmee weggenomen.

Rondleiding

In groepjes van 4-5 personen kon men vervolgens op de eerste etage het complete aanbod voor een overnachting bewonderen. Men was diep onder de indruk. U, lezer(es) kunt dat doen door naar www.goudenvlo.nl te gaan.

Epiloog

Wij wensen Antoinette en Jan een goed verblijf in ons geliefde dorp toe en succes met het logement.


Tekst en foto’s: Anne J. van der Helm

 

Geplaatst op: 12 Mei 2012

terug