Nieuws - Verdere ontwikkeling gasvelden Donkerbroek en Hemrik

PERSBERICHT - Den Haag, 11 September 2012. Gedurende de maand juli heeft Tulip Oil een put geboord op gaswinningslocatie Donkerbroek. De boring was succesvol: in het zogenaamde reservoir ‘Donkerbroek-West’ is gas aangetoond. De boortoren is inmiddels verdwenen en de locatie is schoongemaakt.

Een paar kilometer verderop, aan de Jan Evertswyk bij Hemrik, is in 1978 is een vergelijkbaar gasveld aangeboord. Dit veld is inmiddels voor het grootste deel geproduceerd. Nieuwe technieken laten zien dat er nog een restant gas in het Hemrik veld zit. Tulip Oil wil dit veld samen met Donkerbroek aansluiten op het landelijke gasnet.

Herbouw locatie Hemrik

Begin 2013 zal de gaswinningslocatie aan de Jan Evertswyk herbouwd worden. Vervolgens wordt een put geboord naar het deels geproduceerde reservoir. Midden 2013 zal een ondergrondse gasleiding worden aangelegd van Donkerbroek, via de nieuwe locatie bij Hemrik naar het gastransportnet bij Heidehuizen. De leiding van Donkerbroek naar Hemrik krijgt een diameter van 4 inch. De leiding van Hemrik naar Heidehuizen krijgt een diameter van 6 inch.

Op de locatie Hemrik komt een gasbehandelingsunit om het gas op specificatie van het landelijk net te brengen. Deze gasbehandelingsinstallatie wordt eind 2013 aangelegd.

Tulip Oil Netherlands B.V. is een private olie en gas onderneming met opsporings- en winningsvergunningen op zowel land als zee. Focus is het produceren van marginale olie- en gasvelden, waarbij Tulip Oil zich op dit moment voornamelijk richt op Nederland en Duitsland. In juni 2012 heeft Tulip Oil de olie- en gasbelangen van Smart Energy in Nederland overgenomen. Tulip Oil is opgericht in 2010 en houdt kantoor in Den Haag.

Geplaatst op: 12 September 2012

terug