Nieuws - Vier jubilarissen bij ‘Looft den Heer’

Tijdens een feestelijk bijeenzijn werden dinsdagavond jl. vier trouwe leden van de Christelijke Gemengde Zangvereniging in ons dorp gehuldigd voor zeer langdurig lidmaatschap. Opgeteld maar liefst 183 jaar! Te midden van de overige koorleden, familie tot in het zoveelste geslacht en enige mediafotografen klonken lovende woorden en werden er reversspelden, wandborden, oorkonden en bloemen uitgedeeld.

De huldiging

De avond begon zoals te doen gebruikelijk bij een reguliere vergadering van de leden. Allerlei zaken passeerden de revue, van lopende zaken tot de drie komende optredens. Tegen het eind van de vergadering kwam de aap uit de mouw. Er zou gehuldigd gaan worden. Een Vip van de Koninklijke Christelijke Zangersbond was ‘ingehuurd’ voor toespraken en het uitdelen van de hierboven al genoemde voorwerpen.

In zaal 3 van Pro Rege stond het allemaal te gebeuren. Na gloedvolle woorden van de heer Hendrik Kinderman (de Vip) traden de 4 jubilarissen één voor één voor het voetlicht. Albert Plantinga (66) verwierf voor 40 jaar zingen (aanvankelijk in een ander koor) een reversspeld, een oorkonde en bloemen. Wietze van der Veen (70), 42 jaar meegezongen,  ontving eveneens een speldje. In z’n revers was naast het speldje voor 40 jaar organist van de Geref. Kerk alhier nog net wat ruimte. Ook hij ontving een oorkonde en bloemen. Als derde was Roel Veldkamp (74) aan de beurt. Maar liefst 50 jaar zingt hij al mee. Hij ontving uit handen van de Vip een Delfts blauw wandbord waar het jubileum in gegraveerd is en natuurlijk oorkonde + bloemen. Als laatste kwam Hilly Klooster-Wieringa (71) naar voren. Al 51 jaar zingt zij in koren. Welverdiend was het Delfts blauw wandbord met enz. en dan de oorkonde + bloemen.

De heer Kinderman memoreerde bij ieder der jubilarissen hun verdiensten voor de vereniging, naast het zingen. Alle vier hebben ze verschillende functies bekleed in het bestuur, dan wel bekleden die nog. Men kan terugzien op een geslaagde avond.


Tekst: Anne J. van der Helm
Foto’s: Tjeerd Oldersma, Anne J. van der Helm, Aaltje Kalteren

 

Geplaatst op: 16 Februari 2013

terug