Nieuws - Survival-run op 13 april

UPDATE 8 april: Wegens te weinig deelname gaat de Survival-run NIET door!

Omdat 13 april a.s. het slotweekend is van het jeugdwerk, is er voor alle dorpsbewoners een spannende route met diverse  spectaculaire hindernissen in en rondom Donkerbroek uitgezet. We gaan ons verzamelen om 14.00 u bij de Gereformeerde kerk, en kunnen dan in kleine groepjes, of individueel vanaf 14.30 u starten naast de kerk. Deelname geschiedt op eigen risico, en is verder gratis. Minimale leeftijd is vanaf acht jaar, want daar zijn de hindernissen op afgestemd. Voor de kleintjes is er een springkussen, en ook is er een muzikale noot aan toegevoegd. Klik HIER voor de poster.

Ook zal er voor een hapje en een drankje gezorgd worden , welke voor eigen rekening zullen zijn. Een ieder die zich sportief geroepen voelt om mee te doen, is van harte uitgenodigd om mee te doen.

Opgave bij Willem Hoekstra, Veerhuisweg 18, email wenjhoekstra@hetnet.nl

Omkleden kan in de gymzaal, en als je de route gedaan hebt kun ja na afmelding hier weer douchen en omkleden. Halverwege de route is er koek & zopie  bij ingang Herenwal. We hopen op mooi weer en veel deelname, zodat we het jeugdseizoen op een sportieve en gezellige manier kunnen afsluiten.

De Survival-commissie

Geplaatst op: 02 April 2013

terug