Nieuws - Uit ons verleden (7): 100-jarige aan de Geert Wolter Smitweg

Eind 19e en begin 20e eeuw waren er in het centrum van ons dorp (dus rond de brug) diverse etablissementen in de (zoals we dat nu noemen) horecasector.. Daarvan zijn er slechts twee overgebleven tot in het heden. De andere zijn inmiddels geschiedenis geworden. Een van die twee wordt over enkele weken 100 jaar! Dan hebben we het over wat thans heet Restaurant ’t Witte Huis aan de G.W. Smitweg 20. Wij namen een ‘frisse’ duik in de ontstaansgeschiedenis van het etablissement en doen u daarvan volgaarne verslag. Opdat ons nageslacht het wete! Vanwege de actualiteit betekent dit evenwel dat we het ‘wordt vervolgd’ onder de vorige aflevering in deze rubriek, nl. over de IJsclub Donkerbroek, vooruitschuiven naar bijv. augustus a.s.

Hotel De Groen te koop

Het is donderdagmorgen 15 februari 1912. Ene Tjalling Lingsma, geboren 26 augustus 1870 te Lippenhuizen en koopman/huisman aldaar, spoedt zich naar Donkerbroek. In de krant had hij gelezen dat om 11.00 uur bij logementhouder A.J. Koopmans (huidig adres: Geert Wolter Smitweg 4) op diens verzoek zijn logement provisioneel zal worden verkocht. Tjalling wilde graag, zoals meerdere familieleden van hem, een eigen café/logement hebben. De omschrijving in de advertentie van het te koop aangebodene sprak hem aan. We lezen: ‘Het van ouds bekend LOGEMENT met doorreed en stalling en annex winkelhuis, vroeger eigendom van wijlen den heer H. de Groen, staande op gunstigen stand in Donkerbroek, in den onmiddelijken nabijheid van de tramlijn en aan de vaart’ (Bron: Nieuwsblad van Friesland: Hepkema’s Courant 10-02-1912). In een N.B. wordt aan de advertentie toegevoegd: ‘Het vergunningsrecht is verzekerd’.

Nou, da’s mooi. Tjalling heeft er zin in. En? Hij wordt de hoogste bieder: ƒ  3.040,--. Veertien dagen later, dus op donderdag 29 februari 1912, vindt de finale publieke verkoop plaats. Opnieuw spoedt Tjalling zich naar Donkerbroek. Zal hij ook de tweede ronde winnen? Helaas, Hendrik Alberts de Boer wordt de hoogste bieder voor ƒ  4.300,--. Tjalling vist achter het net, maar geeft de moed niet op, want ……..

Zelf café laten bouwen

Kennelijk ziet Tjalling mogelijkheden voor nog een horecazaak in Donkerbroek. Op 15 mei 1912 koopt hij van Ebe Dokter, smid te Donkerbroek (woonde Geert Wolter Smitweg 16), ‘een perceeltje grond aan de weg te Donkerbroek ter grootte van 6 are, 40 ca’ voor een bedrag van ƒ  500,--. Begin 1913 dient hij een ‘Plan van een nieuw te bouwen café’ in bij B&W van Ooststellingwerf. B&W geven in de vergadering van 15-02-1913 groen licht. Dat wil zeggen: de bouw kan beginnen. En vordert voorspoedig. Hiernaast ziet u, uit de bouwaanvrage, een tekening van de voorgevel van het pand. Ziet er fraai uit.

Opening café

Op zaterdag 10 mei 1913 vindt de opening van café ‘De Veehandel’ plaats. Zie de advertentie in de Ooststellingwerver van 10-05-1913 (hiernaast). Zeer binnenkort is dat dus 100 jaar geleden. Toch om te memoreren, niet waar? We wachten af welke bijzondere verrassingen de huidige directie van het Restaurant ’t Witte Huis in petto heeft voor klanten en voor ons dorp.

Voorlopig laten we het bij het bovenstaande. In een volgende aflevering wil ik nog wat meer vertellen over die 100 jaar. Dus: wordt vervolgd.

 

Geplaatst op: 15 April 2013

terug