Nieuws - Lintje voor Wietze van der Veen

Volkomen verbouwereerd betrad Wietze van der Veen, met echtgenote, de kerkzaal van de Geref. Kerk alhier. Toen hij de burgemeester van Ooststellingwerf en de vele familieleden herkende, wel, toen had hij het in de gaten. Onder ‘valse voorwendselen’ was hij naar het kerkgebouw gelokt.. Er stond iets anders, iets totaal onverwachts te gebeuren.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Tegen 10.00 uur hedenochtend steeg de spanning onder de aanwezigen in de kerk. Fotografen zochten goede posities. De schrijvende pers had potlood en papier gereed. De kinderen en kleinkinderen van de te ridderen dorpeling zagen het allemaal maar aan. Goed 10.00 uur was het dan zo ver. De hoofdpersoon van de dag trad de kerkzaal binnen en nam, met z’n echtgenote, plaats op de eerste rij, in afwachting van de dingen die zouden geschieden.

Burgemeester Harry Oosterman sprak het verlossende woord, nl. ‘Het heeft Hare Majesteit behaagd de heer Wietze van der Veen te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau’. In het Fries sprak hij gloedvolle woorden richting de geridderde.

Zo memoreerde hij dat Van der Veen al meer dan 40 jaar organist in de Geref. Kerk is. En dat  Van der Veen ook in kerken te Hoornsterzwaag en Wijnjewoude vele malen het gezang had begeleid. Soms speelde hij wel 2 tot 3 maal op een zondag. Zijn dienstbaarheid aan de samenleving blijkt ook uit de vele jaren die hij nu al, in diverse betrokkenheden, zijn krachten aanwendt bij de begrafenisonderneming in ons dorp. Al met al voldoende redenen voor Hare Majesteit om Wietze van der Veen te ridderen. Het voorrecht om hem de onderscheiding op te spelden was (naar gebruik) toegevallen aan de burgemeester. Volgaarne en met veel overtuiging kweet de edelachtbare zich van deze taak.

Dankwoorden

Dochter Linda Delfsma-van der Veen sprak liefdevolle woorden tot haar vader. ‘Als er een is die het verdiend heeft in een leven met ook zorgen, dan is het us heit wel’, zo sprak ze. Ze stelde voor om samen, uit dankbaarheid, het Lied 434 en daarvan de verzen 1,2 en 5 te zingen. Op het orgel begeleid door Wietze van der Veen, maar dan wel Wietze Jr.

De geridderde, die niet zoals de burgervader z’n tekst op papier had, sprak ten slotte enige woorden van dank aan al degenen die hem de grote verrassing van deze dag hebben bezorgd. Niet onvermeld mag blijven dat de genius achter het gebeurde z’n echtgenote bleek te zijn. Met wat familie en kennissen vertoefde het echtpaar Van der Veen nog enige tijd in een der zalen van Pro Rege.

Tekst en foto’s: Anne J. van der Helm

 

Geplaatst op: 28 April 2013

terug