Nieuws - Vier leerkrachten kregen een “roosachtig” afscheid

Woensdag 3 juli namen meester Henk de Boer en de juffen Willy Dikkens, Wieke Eilders en Irene Winters afscheid van de leerlingen van obs ’t Startblok. Het werd een feestelijke ochtend. De leerkrachten hadden een voorstelling geregeld met Nederlands Kampioen Goochelen Minze Dijksma uit Wolvega. Zowel de leerlingen als de leerkrachten genoten er van. Het was meer dan geslaagd.

In de pauze werden de leerlingen getrakteerd op een patatje met en als toetje een lekker ijsje. Zo tegen 12 uur werden alle leerlingen verzameld op ’t plein en de vertrekkende leerkrachten werden allen gehuldigd met een prachtige bos rozen, uitgereikt door alle leerlingen. Als blijvend aandenken kregen de leerkrachten een mooie verjaardagskalender met foto’s van alle leerlingen.

Donderdag 4 juli: Pleinfeest en afscheidsreceptie

De groepers 8 hadden een prachtig spelcircuit bedacht en uitgezet. Het weer was prachtig en de sportiviteit was erg groot. De kinderen gingen onder leiding van de groepers 7 alle spelonderdelen bij langs. De hele ochtend waren er veel (groot)ouders om te kijken naar deze prachtige activiteit op het plein.  Ook werd door dhr. Dopstra nog even stilgestaan bij het vertrek van de vier leerkrachten. Namens alle ouders van obs ’t Startblok kregen de vertrekkende leerkrachten een e-reader aangeboden. We hopen voor vele uurtjes digitaal leesplezier. Groep 8 bood meester de Boer en juf Irene namens de vertrekkende leerlingen een klok aan met foto’s van alle leerlingen. Ongeveer 12 uur werden alle medailles uitgedeeld en werd er afgeteld naar de ……… vakantie!

Zo tegen drie uur stond alles weer klaar voor de afscheidsreceptie. Met medewerking van velen was het plein omgetoverd tot een gezellig geheel. Vele ouders, oud-ouders, (oud)leerlingen en belangstellenden kwamen op deze receptie af. De catering was in handen van de OuderVereniging in samenwerking met StapesIn. En natuurlijk een middag met een muzikaal tintje. De band “Nancy and the Sinatra’s” brachten vele nummers. Zoals zij zelf zeggen: “Highlights from the fifties & more!”

Na een indrukwekkende toespraak van directeur Bert Dopstra, waarin ieder vertrekkende leerkracht nog even in het zonnetje werd gezet en nogmaals bedankt voor hun werkzame jaren in het onderwijs, werd deze receptie afgesloten met een luid applaus van alle bezoekers. Zie ook de foto's van het pleinfeest en de afscheidsreceptie.

Tekst en foto's: Henk Maris

Geplaatst op: 05 Juli 2013

terug