Nieuws - Oproep nieuwe bestuursleden voor afd. Gymnastiek

Zijn we er niet allemaal mee begonnen? Lekker rollen, duikelen, huppelen, dansen en springen in de gymzaal. Spelletjes doen en 1x per week naar de gymzaal om gezellig bij elkaar te zijn. Voor degenen die dit graag nog vaker willen doen is er dan de gelegenheid op turnen of acro te gaan. Een paar wedstrijden in het jaar te doen en hopelijk een medaille te winnen. Bij SV Donkerbroek is er dan ook nog de mogelijkheid om te freerunnen, te volleyballen, kun je acro-en van recreatieniveau tot het meedoen aan een internationale wedstrijden. Je kan  terecht bij onze afdeling vanaf 2,5 jaar tot om en nabij de 80 jaar, ieder op zijn eigen niveau. 

Ook gezelligheid staat hoog in het vaandel bij de gym. Elk jaar organiseren we een weekend lang een acro-toernooi voor bijna 500 deelnemers uit Nederland en België, we gaan jaarlijks Halloween zwemmen, een filmpje draaien in de gymzaal, eens per 2 jaar een spectaculaire uitvoering (check de site www.gymnastieksvdonkerbroek.nl) en als we geen uitvoering hebben organiseren we een of andere geweldige seizoensafsluiting!

Per 1 januari 2014 afscheid twee bestuursleden

Nu wil het geval dat twee van onze bestuursleden (Jolanda Woudstra en Cathelijne de Vegt) hun werkzaamheden voor de vereniging neerleggen per 1 januari a.s. Jolanda heeft het secretariaat onder haar hoede en Cathelijne hield zich samen met de penningmeester bezig met de financiën en andere hand-en-span-diensten.

We zoeken nieuwe bestuursleden!

Graag willen we dan ook nieuwe aanwas binnen het bestuur! Op het moment van aftreden zitten er nog 2 dames in. Jaquelien Plender regelt van alles wat op het pad komt en Bianca Cornelisse heeft de functie penningmeester. Graag willen we nog een secretaresse en een voorzitter er bij,  een vijfde persoon zou ook erg welkom zijn.

De werkzaamheden van de secretaresse bestaan uit het ontvangen van alle post en het verwerken ervan, het uitwerken van notulen van de vergaderingen en het verspreiden ervan via de mail. Ook de mail naar de leden toe zal via de secretaresse lopen.

Van een voorzitter willen we graag dat hij of zij de vergaderingen leidt die er eens per maand zijn. Ook heeft het algemeen bestuur (het overkoepelend bestuur van de omnivereniging SV Donkerbroek waar ook de afdeling voetbal en korfbal inzitten) eens per maand vergadering waarin de afd. Gymnastiek wordt vertegenwoordigd door de voorzitter. Verder is het van belang dat de voorzitter op belangrijke evenementen binnen de vereniging zijn of haar gezicht laat zien!

Meldt u aan voor een bestuursfunctie!

Ikzelf ben al 16 jaar gymjuf bij deze heerlijke vereniging en hoop dit nog lange tijd te kunnen doen! Ik help al bijna net zo lang mee met het organiseren van evenementen en als het bestuur in de knoei komt spring ik graag bij!  Deze afdeling moet wat mij betreft nog heel lang blijven bestaan in Donkerbroek, graag met een enthousiast en volledig bestuur!

Spreekt een van deze twee functies u aan maar wilt u er graag wat meer van weten dan kunt u altijd de eerder genoemde website www.gymnastieksvdonkerbroek.nl bezoeken en contact opnemen met een van de bestuursleden.

Geniet mee van de mooiste afdeling sport van Nederland: de afdeling gymnastiek van SV Donkerbroek!!

(Juf) Bernou Veenstra

Geplaatst op: 20 Oktober 2013

terug