Nieuws - 100 jaar Uitvaartvereniging ‘D.E.L.’ Donkerbroek

Vrijdagavond jl. heeft de Uitvaartvereniging ‘DRAAGT ELKANDERS LASTEN’ haar 100-jarig bestaan gevierd. Bijna 100 leden waren daartoe naar zaal Pro Rege, alhier, gekomen. Het bestuur had een herdenkingsboekje doen uitgeven, waarvan de uitreiking van het eerste exemplaar deze avond plaats vond. De Friese acteur Freark Smink droeg ‘Fryske folksferhalen oer de dea’ voor. Ook was er een kleine fototentoonstelling van Donkerbroek in vroeger tijden te bezichtigen. Van diverse zusterverenigingen waren vertegenwoordigers aanwezig.

Opening

Om 20.00 uur opende de heer Bert Rekker, voorzitter der vereniging, de bijeenkomst. Een tot de laatste stoel gevulde zaal luisterde geboeid toen hij (wereld)gebeurtenissen uit het oprichtingsjaar van de vereniging, dus 1913, opsomde. Niet alleen stond hij stil bij dat verre verleden, ook schonk hij aandacht aan de vereniging in het hier en nu van 2013. Rond de 1.000 leden telt de vereniging, waarmee men de grootste vereniging in Donkerbroek is. Niet zonder zorg is men voor wat betreft de instroom van (jonge) nieuwe leden. Die is, helaas, nihil. Ook stipte hij de positie van de uitvaartverenigingen, te midden van de (grote) commerciële uitvaart’jongens’ aan . Ook onze vereniging steunt op solidariteit, kent geen overhead-kosten en kan een scherpe prijs voor de verleende dienst stellen. Dat moet zo blijven opdat we niet door eerdergenoemde ‘jongens’ worden opgeslokt. Rekker heeft er echter alle vertrouwen in dat de vereniging in 2113 haar 200-jarig bestaan zal kunnen vieren.

Presentatie herdenkingsboekje

De voorzitter had in de afgelopen maanden in een serie afleveringen in de dorpskrant op ‘e Hichte verteld over de oudste geschiedenis van de vereniging. Die serie artikelen waren gebundeld in een boekje (36 pagina’s) dat als titel kreeg: Memento Mori: Gedenk te Sterven, ondertitel: Anekdotes van de eerste 50 jaar uitvaartvereniging Donkerbroek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan. Een boekwerkje met ‘praatjes en plaatjes’.

Het boekje is (nog), à €  2,--, te verkrijgen bij de penningmeester Anne Visser.

Uitreiking eerste exemplaar

Het had het bestuur goed gedacht een eerste exemplaar uit te reiken aan een persoon die tal van jaren zich heeft ingezet voor de vereniging. De keuze was niet moeilijk. Wie anders dan Jitze Schievink kon die eer te beurt vallen? Hij kreeg dus het eerste boekje (gratis).

Verhalenverteller Freark Smink

Ze hadden hem weten te ‘strikken’! De in Fryslân en ver daarbuiten (bv. in Canada) bekende acteur was ingehuurd om ‘Fryske folksferhalen oer de dea’ te vertellen. En dat kan hij, naar bleek! Ademloos hingen de aanwezigen aan de lippen van deze voordrachtskunstenaar, deze meester-verteller! De 'ferhalen' waren informatief over gebruiken bij overlijdens in het verleden. Velen in de zaal zullen, gelet op hun leeftijd, die gebruiken zich kunnen herinneren. Menigmaal hadden de 'ferhalen' een onverwachte, verrassende en hilarische afloop waardoor aanwezigen gelach niet konden onderdrukken, maar dat gaf niet.

Enfin, een goede keuze van het bestuur om de man van ‘de kanon van Fryslân’ binnen te halen.

Afsluiting bijeenkomst

Na het officiële gedeelte konden de aanwezigen, onder het genot van een hapje en een drankje, nog wat nakaarten en een bezoek brengen aan de fototentoonstelling.

Ergo: een goede avond!

Tekst en foto's: Anne J. van der Helm

 

Geplaatst op: 21 Oktober 2013

terug