Nieuws - De Nachtdravers weer op pad

Geachte dorpsgenoten,

Wij als Nachtdravers zijn half september gestart om wederom om dit jaar weer de nodige activiteiten etc. te organiseren in de komende december maand. 

De giften die vorig jaar aan het dorp zijn geschonken (bloembakken bij de brug en een gift voor de AED zijn afgerond). Achter de schermen wordt er gewerkt aan het info bord wat de Coop zal komen te staan. Dit bord zal bedoeld zijn voor het maken van reclame voor activiteiten die in en rond Donkerbroek plaats vinden.

In de dorpskrant van 25 oktober heeft u wederom een envelop van de Nachtdravers ontvangen ( hiervoor onze dank aan Op é Hichte ). Voor het organiseren van de activiteiten vragen wij ook dit jaar weer een financiële bedrage van uw kant. De bijdrage kan in de envelop worden gestopt. Op het briefje in de envelop kunt u ook weer uw ideeën voor giften of dergelijke vermelden.

Dit jaar houden wij wederom de verkiezing Donkerbroeker of Donkerbroekster van het jaar. Een persoon die afgelopen jaar veel heeft betekend voor Donkerbroek. Wij zien uw mening met belangstelling tegemoet.

De enveloppen worden door ons opgehaald in de periode van oktober 25 oktober t/m 15 november 2013.

Geef de Nachtdravers enveloppen uitsluitend af aan personen welke het Nachtdravers vest dragen met de daarbij horende witte Nachtdravers sjaal. Nogmaals let u hier dus op!

Na het succes van vorig jaar wat betreft het gezamenlijk koffie drinken in de sportkantine voor de 70+ers van Donkerbroek willen wij dit jaar voor de 2de editie een gezamelijke koffiedrink gelegenheid organiseren op oudejaarsochtend (mits er voldoende deelname is). In het bijgevoegde info-opgave formulier vind u meer informatie omtrent deze gezellige bijeenkomst.

Ook dit jaar zullen wij onze ouderen en zieken van het dorp een kleine attentie schenken. Wij vragen elk jaar bij alle buurtverenigingen de betreffende personen op te geven. Hierbij vragen we de voorzittervan elke buurtvereniging c.q. degene die deze lijst samen stelt, kritisch te kijken of al deze personen op de lijst komen. We zullen ons uiterste best doen om dit jaar teleurstellingen te voorkomen. Mochten er nog aanvullingen zijn dan kan dit worden doorgegeven aan onze voorzitter Franke Donker tel. 06-12305074

Wij hopen van jullie als dorpsgenoten weer veel bijdragen en ideeën te ontvangen zodat wij leuke activiteiten kunnen organiseren en een leuke afsluiting van het jaar kunnen maken.

In de komende november editie zullen wij jullie verder informeren over de voortgang van onze activiteiten.

Met vriendelijke groeten,

De Nachtdravers

Geplaatst op: 02 November 2013

terug