Nieuws - Gemeenschapscentrum Donkerbroek flinke stap dichterbij

Sinds vorig najaar is Dorpsbelang Donkerbroek samen met de beide scholen, de peuterspeelzaal, het dorpshuis, de kerk, zorginstelling Liante /Rikkingahof, de sport en samen met een aantal plaatselijke verenigingen hard aan de slag om een plan voor een gemeenschapscentrum te ontwikkelen. Hierbij heeft BCN-Drachten ons begeleid. Donderdag 31 oktober is het resultaat “het haalbaarheidsrapport” aangeboden aan de raadsfracties van de gemeente. Hun eerste reactie is lovend.

Informatie naar dorp op 5 november

Vervolgens zijn op 5 november in het dorpshuis de inwoners van het dorp bijgepraat. Het rapport bevat 3 scenario’s met als rode draad een ontmoetingsplein aan de Schoolstraat, met daaraan gelegen drie gebouwen met de functies: “Kindcentrum, Sportzaal en Gemeenschapscentrum”. 

Om met name de ingrijpende bedreigingen en grote veranderingen in het lokale onderwijs en in de zorg de baas te blijven moet er snel wat gebeuren. De vertegenwoordigers van Comperio, Tjongerwerven en Rikkingahof pleiten er dan ook voor om het tempo van de planontwikkeling hoog te houden.

Het definitieve rapport is HIER in te zien of te downloaden.

 

Geplaatst op: 12 November 2013

terug