Nieuws - Christelijke partijen winnen in Donkerbroek

Bij een hogere opkomst (57% t.o.v. 55,1% in 2010) zijn in Donkerbroek de Christelijke partijen winnaar geworden van de verkiezingen. Het CDA (+2,7%) en de Christen Unie (+1,3%) stijgen, terwijl Groen Links (-2,4%) en VVD (-1,5%) moeten inleveren. "De Lokalen" Ooststellingwerfs Belang (-3,9%) en Stellingwerf Plus (+3,5%) verliezen samen licht, terwijl de PvdA een lichte winst boekt. D66, die het landelijk goed doet verliest licht in Donkerbroek (-0,4%)

De uitslag:

Partij GR
2010
% GR
2014
% verschil
PvdA 109 13,4 117 14,1 +0,7%
Oostst. Belang 259 31,8 232 27,9 -3,9%
CDA 183 22,5 210 25,2 +2,7%
VVD 78 9,6 67 8,1 -1,5%
Christen Unie 73 9,0 86 10,3 +1,3%
Groen Links 66 8,1 47 5,7 -2,4%
D66 42 5,2 40 4,8 -0,4%
Stellingwerf Plus --- --- 29 3,5 +3,5%
blanco/ongeldig 4 0,4 4 0,4 0
Totaal 814 100 832 100  
Opkomst %   55,1   57,0 +1,9%

Rond 22.00 uur waren de stemmen in Donkerbroek geteld.

De uitslag van Ooststellingwerf

Ondanks een verlies van 4,1% blijft Ooststellingwerfs Belang de grootste partij in Ooststellingwerf met 6 zetels. De teruggang betekent verrassend genoeg eigenlijk een winst van één zetel. Stellingwerf Plus, die zich met twee zetels had afgescheiden tijdens de laatste regeerperiode, komt terug in de raad met één zetel, en verliest dus eigenlijk één. Ook de PvdA verliest één zetel in de raad. De zetel van de PvdA gaat naar Groen Links, waarmee het ook een lijstverbinding had. CDA, VVD, Christen Unie en D66 blijven staan op de reeds verworven aantallen.

De uitslag in Ooststellingwerf:

Partij GR
2010
GR
2014
verschil zetels 
2010
zetels 
2014
verschil
Oostst. Belang 30,6% 26,5% -4,1% 7 6 -1
PvdA 21,0% 18,0% -3,0% 5 4 -1
CDA 17,5% 17,6% +0,1% 4 4 0
VVD 11,5% 10,7% -0,8% 2 2 0
Groen Links 8,0% 7,1% -0,9% 1 2 +1
Christen Unie 5,9% 7,6% +1,7% 1 1 0
D66 5,5% 7,9% +2,4% 1 1 0
Stellingwerf Plus --- 4,1% +4,1% - 1 +1
Totaal 100 100   21 21  
Opkomst 56,9% 55,7% -1,2%      

Conclusie: De opkomst was met 55,7% iets lager dan in 2010. De lokale partijen blijven onveranderd en het vreemde feit doet zich voor dat de linkse lijstverbinding PvdA en Groen Links ondanks verlies hun zetels behouden en dat de Christen Unie en D66, die beide na winst procentueel groter zijn dan Groen Links op 1 zetel blijven staan. De huidige coalitie houdt dus stand en zou in principe door kunnen regeren.

Geplaatst op: 19 Maart 2014

terug