Nieuws - Viering 300ste verjaardag Laurenstsjerke

Op zaterdag 17/5 en zondag 18/5 jl. vierde de Hervormde Gemeente Donkerbroek-Haule het 300-jarig bestaan van het kerkgebouw aan de G.W. Smitweg, alhier.

Tijdens de middagen was het gebouw opengesteld voor alle inwoners. Op beide middagen trad onze dorpsgenoot Jouke Jongsma op als spreker. Zondagmiddag was er ook een viering, met als voorganger de plaatselijke predikant ds. W. Baas.

Open huis

Op afstand kon men al zien dat er iets aan de hand was. Het kerkhek stond uitnodigend open en aan de vlaggenmast wapperde fier de vlag van Donkerbroek (terecht). Maar …………

Eigenlijk is de jarige nog (net) niet jarig. De viering is een halfjaartje te vroeg. Drie honderd jaar geleden was men in de maand mei nog druk bezig met de herbouw van de kerk. Op 11-11-1714 vond de inwijding plaats en dan beginnen (we) de jaren te tellen. Maar goed.

Tegen 14.00 uur op zaterdagmiddag werden de deuren van het gebouw ‘voor alle dorpsgenoten en belangstellenden’, zoals in de aankondiging stond, geopend en kon men de kerk van binnen bewonderen. De eerste bezoekers maakten al hun opwachting.

Een jarige trakteert. Dus …. kregen de bezoekers koffie/thee en oranjekoek aangeboden.

In de kerk was enig beeldmateriaal, zo ook andere zaken betreffende (de geschiedenis van) de kerk tentoongesteld.

De liturgische bloemschikking, voor in de kerk, gemaakt door mw. Ria Hartink, was aangepast aan het bijzondere gebeuren. In de schikking was de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet geplaats: de beth. En beth betekent: HUIS. De kerk is het Huis van gebed. Het aantal en de kleurschikking van de bloemen verwijzen naar de 12 leerlingen van Jezus en de veelkleurigheid van de gemeente.

Lezing J. Jongsma

Om 14.30 en 15.30 uur verzorgde de heer Jouke Jongsma, directeur van de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Friesland) een verhandeling over de bouwgeschiedenis van de kerk. Met behulp van een powerpoint presentatie vertelde hij dat de grote restauratie van het gebouw in 2007/2008 wel het een en ander over de oudste geschiedenis van het gebouw heeft opgeleverd. Er kan nu bv. toch wel gesteld worden dat de vorige kerk op dezelfde plaats stond. Bewijzen daarvoor werden in de grond aangetroffen.

Zondagmiddag

Velen waren gekomen en hielden zich op in en rond het kerkgebouw. Opnieuw kon men toehoorder zijn bij een optreden van Jouke Jongsma.

Tegen 16.00 uur ving een viering aan waarin ds. W. Baas voorging. Als Bijbeltekst had hij gekozen wat valt te lezen in 1 Koningen 8 : 27-30. In dit hoofdstuk wordt verteld over de inwijding van de nieuwe tempel van/door koning Salomo. Niet zonder reden was voor deze tekst gekozen. Toen op 11-11-1714 de ‘eerste Predicatie in de nieuwe kercke’ (citaat uit Doopboek Donkerbroek-Haule 1701-1812) werd gehouden koos de predikant van toen, ds. I. Poutsma, dit Bijbelgedeelte als tekst. Ds. Baas koos voor de woorden zoals die toen  hebben geklonken, dus uit de (oude) Statenvertaling (of Statenbijbel) van 1637.

Verder was de dienst naar het gebruik in 2014, dus geen voorzanger, maar een orgel en de psalmen werden in de nieuwe berijming en ritmisch gezonden. Het deed evenwel niet af aan de vreugde en dankbaarheid die waargenomen kon worden bij de aanwezigen.

Tenslotte,

Niet onvermeld mag blijven dat op de zaterdagmiddag het historische orgel werd bespeeld door Maartje van der Meulen uit Boelenslaan en op de zondagmiddag door Wietze Klaas van der Veen uit Nijkerk. Ook bijzonder was het nieuwe verlichte kruis in de kerk, een geschenk van de familie Kootstra aan de kerk.

De Hervormde Gemeente Donkerbroek-Haule kan terugzien op twee goede middagen. Jammer dat op de zaterdagmiddag niet meer ‘dorpsgenoten en belangstellenden’ acte de présence gaven. Als de beeld- en geluidsopnamen welke gemaakt zijn bewaard blijven, wel dan kan de derde generatie na ons in 2114 nog zien hoe wij de 300ste verjaardag van de Laurenstsjerke hebben gevierd. Zie ook de foto's voor een impressie van de beide dagen....

Tekst: Anne J. van der Helm

Foto’s: Tjeerd Oldersma, Durk Poortinga en Anne J. van der Helm

Geplaatst op: 19 Mei 2014

terug