Nieuws - Ontwerp-bestemmingsplan ter inzage en inloopmarkt begin juli

De gemeente geeft bericht van terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan "Donkerbroek-West" en herinrichting omgeving Donkerbroek vanaf 2 juni. Verder wordt op 1 en 2 juli 2014 in Het Witte Huis een inloopmarkt georganiseerd waarin alle maatregelen in en rondom Donkerbroek (met uitzondering van de herinrichting N381 tussen Donkerbroek en de Tsjonger), worden gepresenteerd. U kunt vrij inlopen tussen 15.00 en 22.00 uur op dinsdag 1 en woensdag 2 juli in Het Witte Huis in Donkerbroek.

Het ontwerp-bestemmingsplan “Donkerbroek-West” ligt van 2 juni t/m 13 juli 2014 ter inzage in het gemeentehuis (’t Oost 11) in Oosterwolde en in het Infocentrum N381 (Vaart Westzijde 14) in Donkerbroek. Het plan is ook digitaal te raadplegen via www.ooststellingwerf.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Informatie over het plan

Ten opzichte van het voorontwerp is de toelichting van het ontwerp-bestemmingsplan op een drietal punten gewijzigd en aangevuld. Daarnaast is het ontwerp van het parkeerterrein ten westen van ‘t Witte Huis aangepast om zoveel mogelijk materiaal van het bestaande wegdek te kunnen hergebruiken.

Indienen van zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan kan een ieder een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Oost-stellingwerf, Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde. De bijbehorende publicatie zal worden geplaatst in de Nieuwe Ooststellingwerver en de Griffioen van woensdag 28 mei 2014. Voor meer informatie over het plan kunt u contact opnemen met dhr. P. Doeven van de afdeling Ruimte via (0516) 566 320 of  p.doeven@ooststellingwerf.nl.

Herinrichting omgeving Donkerbroek

Er worden ook buiten de grenzen van het bovengenoemd bestemmingsplan onderdelen rondom Donkerbroek aangepakt. Zo krijgt de huidige N381 tussen Donkerbroek en de brug over de Tsjonger een nieuwe inrichting. De provincie Fryslân/ Gebiedscommissie N381 zal na de zomervakantie 2014 met de bewoners van de Vaart Westzijde in overleg over de herinrichting van de bestaande weg. Verder komt er een waterberging bij ’t West met een wandelpad. Ook wordt de relatie van Ontwijk met het dorp en de vaart hersteld. Alle genoemde maatregelen worden uitgevoerd door de provincie Fryslân. 

Geplaatst op: 22 Juni 2014

terug