Nieuws - Jaarprogramma CPB staat online

Het jaarprogramma 2014-2015 van de Chr. Plattelands Vrouwen Bond afd. Donkerbroek staat online!

Heeft u als vereniging in Donkerbroek ook uw jaaragenda 2014-2015 klaar? Geef het door per mail: donkerbroek@gmail.com

Geplaatst op: 21 Juni 2014

terug