Nieuws - D66 en CDA grote winnaars Provinciale verkiezingen

In Donkerbroek is het CDA (+3,5%) verreweg de grootste partij geworden. Meer dan een kwart (25,3%) van de kiezers koos voor het CDA in het stemhokje. Ook D66 (+4,3%), 50plus (+3,3%) en FNP (+2,1%) winnen flink. De Partij vd Dieren (nieuw) haalt 2,5%. Grote verliezers zijn de PvdA (-4,6%) en Groen Links (-4,2%). De andere partijen verliezen allemaal licht. De opkomst is in Donkerbroek met 55,3% flink lager dan in 2011 (61%). Bij de Waterschapsverkiezingen zijn er drie grote partijen: Water Natuurlijk (21,1%), CDA (17,2%) en Bedrijf, Boer en Burger (16,8%). 

Stemmen tellen

Onder leiding van Piet Hein Haveman werden om 21.00 uur de stembussen geleegd en begon het tellen van de stemmen. Allereerst op partij en daarna nog op voorkeurstemmen. Na ongeveer anderhalf uur waren beide stemmingen geteld en kwamen onderstaande uitslagen uit de (stem)bus.

De uitslag:

Verkiezingen Provinciale Staten 2015
Partij Prov. Staten 2011 % Prov. Staten 2015 % W/V
CDA 195 21,8% 199 25,3% +3,5%
VVD 123 13,8% 108 13,7% -0,1%
PvdA 154 17,2% 99 12,6% -4,6%
SP 100 11,2% 84 10,7% -0,5%
PVV 91 10,2% 70  8,9% -1,3%
D66 26  2,9% 57  7,2% +4,3%
FNP 39  4,4% 51  6,5% +2,1%
Christen Unie 58  6,5% 42  5,3% -1,2%
50PLUS   7  0,8% 32  4,1% +3,3%
Groen Links 63  7,1% 23  2,9% -4,2%
Partij vd Dieren -- -- 20  2,5% +2,5%
Overige 37  4,1%  3  0,4% -3,7%
           
Totaal 893 100% 788 100%  
Opkomst 61%   55,3%    

 

Uitslag Waterschapsverkiezingen:
 

Partij stemmen %
Water Natuurlijk 161 21,1%
CDA 131 17,2%
Bedrijf, Boeren Burger 128 16,8%
PvdA  69  9,1%
Lagere Lasten Burger  64  8,4%
VVD  58  7,6%
FNP  49  6,4%
Christen Unie  32  4,2%
Partij vd Dieren  31  4,1%
50PLUS  22  2,9%
ongeldig  17  2,2%
Totaal 762 100%

 

Geplaatst op: 19 Maart 2015

terug