Nieuws - Historische lezing tijdens ledenvergadering D.E.L.

Woensdag 25 maart hield de uitvaartvereniging haar jaarlijkse ledenvergadering in gebouw Pro Rege. Om 20.00 uur begon de vergadering met het formele gedeelte. Notulen en financieel verslag werden in orde bevonden. Bestuurslid Aukje Bergsma was aftredend. Zij wordt opgevolgd door Wietske ten Wolde. Speciale aandacht was er dit jaar voor de ledenwerving.

Besloten is om dit jaar actief leden te gaan werven m.b.v. een verzekeringsagent van verzekering Twente. Na de pauze volgde een boeiend verhaal van  Jouke Jongsma en Bert Rekker die onderzoek hebben gedaan naar 3 generaties familie Meek. Zij waren bekende architecten/bouwkundigen uit Donkerbroek in met name de eerste helft van de 20-ste eeuw. De lezing over hun werk en leven ondersteund door een presentatie met veel historische foto’s uit de omgeving van Donkerbroek en ander historisch materiaal” viel goed in de smaak. De notulen kunt u HIER downloaden of op de pagina van DEL.

Bestuur Uitvaartvereniging Draagt Elkanders Lasten

Geplaatst op: 15 April 2015

terug